Partnerbericht van Ceva

De Salmonella-status van gespeende biggen

Steeds vaker wordt door vleesvarkenshouders aan zeugenhouders gevraagd wat de Salmonella-status is van de biggen die zij leveren. De beste manier om hier antwoord op te geven is door zowel uitslagen van bloedmonsters als van mestmonsters te laten zien. Lees hier hoe u dat kunt doen.

Mestmonsters en bloedmonsters geven niet dezelfde informatie over de Salmonella-status van varkens. Bloedmonsters geven antwoord op de vraag of het varken in de afgelopen maanden in contact is geweest met Salmonella, een mestmonster geeft antwoord op de vraag of een varken of een groep varkens op dat moment werkelijke Salmonella uitscheiden. Voor een goed inzicht in de Salmonella-status zijn beide antwoorden van belang. Dit is de reden dat steeds meer vleesvarkenshouders aan de leverancier van de biggen vragen om de status van de biggen duidelijk te maken aan de hand van beide type uitslagen.

Hoe vaak moet u monsters nemen? In de Salmonella werkgroep van de Duitse en Nederlandse gezondheidsdiensten is geconcludeerd dat eens in de 4 maanden vaak genoeg is. Een ronde vleesvarkens duurt namelijk 4 maanden.

Dezelfde werkgroep stelde vast dat 12 bloedmonsters per keer voldoende is, per hok 1 big. Hierbij moeten de zwaarste biggen (dus dicht tegen de 25 – 30 kg lichaamsgewicht) bemonsterd worden. De reden hiervoor is dat die biggen zeker geen maternale afweerstoffen meer hebben. Als zij geen infectie met Salmonella hebben doorgemaakt zijn, zij negatief, met een OD%<10. Een positief monster is verdacht, twee of meer is te veel. Eén sokmonster genomen uit alle hokken in de afdeling met de zware biggen is voldoende. Van dit monster moet een kweek met ophoping voor Salmonella worden aangevraagd. Er moet geen Salmonella aangetoond worden. Bij meer dan 1 afdeling moet per afdeling een sokmonster verzameld worden. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving in de aflevering “De beste manier om Salmonella te vinden”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31627140942
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl