Partnerbericht van Ceva

Diagnostiek van Influenza bij varkens

De diagnostiek van griep bij varkens valt in twee onderdelen uiteen. Aan de ene kant het aantonen van het virus zelf (of zijn RNA) en aan de andere kant het aantonen van afweerstoffen die gevormd worden na een griepinfectie.

Door het aantonen van het griepvirus is er direct bewijs gevonden voor een griepinfectie. Daarnaast kan het virus getypeerd en gekweekt worden. Hierdoor kan eventueel worden vastgesteld of een van de vaccins tegen dit veldvirus bescherming biedt.

Varkens scheiden tijdens een griepinfectie slechts kortdurend griepvirus uit, ongeveer 5 tot 7 dagen maximaal. De uitscheiding begint voordat er klinische klachten zijn. Voor het aantonen van griepvirus is het dus van groot belang snel monsters te nemen als er klachten zijn en daarmee niet een paar dagen te wachten. Omdat oudere dieren (zeugen) gevaccineerd kunnen zijn en/of al eerder eenzelfde griepinfectie hebben doorgemaakt, is de hoeveelheid virus die dan wordt uitgescheiden vaak laag, met grote kans op negatieve uitslagen. Voor de praktijk komt het erop neer dat het beste neusswabs van gespeende biggen of jonge vlees- of opfokvarkens genomen kunnen worden die koorts hebben en die een duidelijke loopneus hebben. Dieren met een duidelijke buikslag en een snelle ademfrequentie zijn ook goede kandidaten. Een goede klinische blik is dus van groot belang om met succes deze monsters te verzamelen.

Om griep als oorzaak van klinische problemen bij zeugen aan te tonen, kan het beste gepaard bloedonderzoek worden gedaan. Het eerste monster wordt genomen tijdens de kliniek, het tweede monster 3 weken later. Een toename van een factor 3 bij meer dan de helft van de dieren voor een bepaald serotype griep, is dan een aanwijzing dat deze griep mede ten grondslag ligt aan de klinische problemen.

Schematische weergave van de virusuitscheiding en de opbouw van afweerstoffen tegen griep na een infectie door Influenzavirus

Voor meer informatie, kan je terecht bij:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Drs. Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl