Partnerbericht van Ceva

Diagnostiek van Influenza bij varkens

De diagnostiek van griep bij varkens valt in twee onderdelen uiteen. Aan de ene kant het aantonen van het virus zelf (of zijn RNA) en aan de andere kant het aantonen van afweerstoffen die gevormd worden na een griepinfectie. Het aantonen van het griepvirus heeft als voordeel dat direct bewijs gevonden wordt voor een griepinfectie. Daarnaast kan het virus getypeerd en gekweekt worden. Hierdoor kan dan worden vastgesteld of het vaccin tegen dit veldvirus bescherming biedt.

Varkens scheiden tijdens een griep infectie slechts kortdurend griepvirus uit, ongeveer 5 tot 7 dagen, zeugen zelfs nog korter. De uitscheiding begint voordat er klinische klachten zijn en is op zijn hoogtepunt op het moment dat de klinische klachten beginnen. Voor het aantonen van griepvirus is het dus van groot belang snel monsters te nemen als er klachten zijn en daarmee niet een paar dagen te wachten. De meeste kans van slagen heeft men dan bij dieren die koorts (boven 40,5 C) en een loopneus hebben. Omdat oudere dieren (zeugen) gevaccineerd zijn en/of al eerder een zelfde griepinfectie hebben doorgemaakt, is de hoeveelheid virus die door zeugen wordt uitgescheiden vaak laag. Hierdoor is de kans dat een monster van een zeug positief is heel klein.

Voor de praktijk komt het er op neer dat het beste neusswabs van gespeende biggen of jonge vlees- of opfokvarkens genomen kunnen worden die koorts hebben en die een duidelijke loopneus hebben. Dieren met een duidelijke buikslag en een snelle ademfrequentie zijn ook goede kandidaten. Een goede klinische blik is dus van groot belang om met succes deze monsters te verzamelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Karien Koenders
  • Technical Service Manager Benelux
  • +31627140942
  • E-mail: Benelux@idt-biologika.com
  • Meer weten: www.swine-influenza.com
Schematische weergave van de virusuitscheiding en de opbouw van afweerstoffen tegen griep na een infectie door Influenzavirus.

Schematische weergave van de virusuitscheiding en de opbouw van afweerstoffen tegen griep na een infectie door Influenzavirus.

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl