Partnerbericht van Ceva

Effect van maternale antistoffen op gespeende biggen!

Gespeende biggen zijn heel vatbaar voor verschillende pathogenen waaronder influenza (IAV). Kunnen we de biggen beschermen tegen IAV met maternale antistoffen via zeugenvaccinatie en hoeveel invloed heeft dit dan op de infectie en circulatie van IAV?

Inleiding
Aangezien er weinig bekend is over de impact van maternale antistoffen op de IAV-infectiedynamiek bij gespeende biggen hebben Chamba Pardo et al. een onderzoek verricht bij 301 gespeende biggen onderverdeeld in 10 groepen. Er werden zowel bloedmonsters als neusswabs verzameld gedurende de hele batterijperiode.

Resultaten
Een hoge seroprevalentie bij spenen was significant geassocieerd met een lagere IAV-prevalentie bij spenen en het duurde langer dan 6 weken om na het spenen met IAV geïnfecteerd te worden. Dit betekent dat hoe meer biggen in een groep HI-titers hadden van 40 of meer, hoe lager de het voorkomen van IAV was bij spenen.
Zoals beschreven in tabel 1 hadden gespeende biggen met een HI-titer van 40 of hoger significant lagere IAV-niveaus bij spenen als men dit vergelijkt met biggen die lagere HI-titers hadden bij het spenen. Ook was er een langere periode tot er IAV-infectie optrad bij gespeende biggen met een HI titer van 40 of hoger. Tenslotte testten er ook gedurende een minder lange tijd biggen positief op PCR en was er een lagere geschatte hoeveelheid virus in de biggen met hogere HI-titers. Deze resultaten werden zowel op groepsniveau als op individueel bigniveau significant gevonden.

Conclusie
Hoge niveaus van maternale antistoffen bij gespeende biggen zorgen voor een betere bescherming tegen IAV-infectie in de biggenbatterij. Deze resultaten tonen aan dat de IAV-infectie en –circulatie bij gespeende biggen verminderd kan worden door gebruik te maken van een strak vaccinatieprotocol bij de zeugen.

Correlatie Influenza A-virus

Tabel 1. Correlatie van influenza A-virus (IAV) hemagglutinatie inhibitie (HI) titer van de groep bij spenen met de infectie parameters in de biggenbatterij.

Wilt u hier graag meer over weten? Bekijk hier het hele artikel of neem contact met ons op.

Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31646959963

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31627140942

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31610137767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl