Partnerbericht van Ceva

Enterococcus hirae, virulentiefactoren?

Eind 2017 hebben we bericht over de mogelijke rol van Enterococcus hirae als oorzaak van geboortediarree bij biggen. Tijdens het ESPHM in Barcelona is er nieuwe informatie gepubliceerd over mogelijke virulentiefactoren die aanwezig zijn in pathogenen typen van E. hirae.

Enterococcus hirae wordt in de literatuur beschreven als mogelijke oorzaak van geboortediarree bij biggen. Differentieel diagnostisch staat het echter onder aan de lijst en dienen eerst alle andere oorzaken uitgesloten te zijn, voordat deze mogelijkheid in beeld komt. Voor een juiste diagnose is het verrichten van sectie een voorwaarde. Macroscopisch zijn weinig of geen veranderingen aan de darm te zien anders dan slap en verwijd en met waterige inhoud. Het histologisch een beeld toont grote hoeveelheden alfa-hemolytische Gram-positieve coccen die gehecht zijn aan het darmslijmvlies van de dunne darm terwijl er weinig andere kiemen aanwezig zijn. Deze coccen dienen gekweekt en getypeerd te worden als Enterococcus hirae.

Enterococcus hirae komt echter ook in de darm van gezonden biggen voor. Daarom zijn de Zweedse onderzoekers op zoek gegaan naar virulentiefactoren die alleen voorkomen bij pathogene E. hirae stammen. Op het ESPHM in Barcelona publiceerden Jenny Larsson et al.* een onderzoek naar het gen cpn60. Door middel van gen sequencing bleek dat 157 van de 158 E. hirae afkomstig van zieke biggen een identiek cpn60-gen hadden, terwijl 34 van de 35 E. hirae afkomstig van gezonde biggen een afwijkende gensamenstelling van deze 157 hadden. Een E. hirae van een ziek big had een afwijkende gensamenstelling en een E. hirae van een gezond big had een gensamenstelling die overeenkwam met gensamenstelling van de pathogene typen.

Hoewel de onderzoekers zelf ook aangeven dat meer onderzoek hiernaar nodig is, is dit een aanwijzing dat pathogene E. hirae mogelijk tot een bepaalde kloon behoren met een identiek cpn60 gen.

* J. Larsson et al., Enterococcus hirae in newborne piglets – commensal or pathogen? ESPHM2018, Barcelona, Poster BBD-035.

Voor meer informatie of het opvragen van de betreffende literatuur kunt u terecht bij:
Peter van der Wolf
Senior expert technical service Benelux
benelux@idt-biologika.com

Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl