Partnerbericht van Ceva

Gelten als bron van Salmonella

Gelten kunnen gedurende de opfok besmet raken met Salmonella en daardoor een bron van Salmonella vormen voor zeugenbedrijven. Overleg met de opfokker en een goede quarantaineperiode van tenminste 6 weken kunnen dit risico sterk beperken.

Van vleesvarkens is bekend dat zij een Salmonella besmetting kunnen doormaken. De slachthuismonitor brengt dit in beeld, waardoor ieder vleesvarkensbedrijf zijn Salmonella-status kent. Gelten kunnen ook besmet raken met Salmonella. Het risico bij de opfok van gelten is zelfs nog groter dan bij vleesvarkens. Gelten ondergaan een intensief vaccinatieschema waarbij met grote regelmaat de hokken betreden worden. Daarnaast wordt er vaak geselecteerd en worden gelten uitgeladen om afgeleverd te worden. Al deze bewegingen tussen hokken en afdelingen maken het risico van verspreiding van Salmonella groter.

Betekent dit dat gelten altijd een risico vormen voor zeugenbedrijven? Nee, lang niet altijd. Ten eerste kan het zo zijn dat de gelten geen uitscheider meer zijn van Salmonella op het moment van levering, ze zijn dan in feite ‘genezen’. Ten tweede kunnen gelten Salmonella’s uitscheiden die al op het zeugenbedrijf aanwezig zijn. De meeste zeugenbedrijven zijn besmet en een besmette gelt zal mogelijk niets nieuws introduceren. Dit risico wordt echter wel groter als aanvoer plaatsvindt van een andere opfokker, omdat daar mogelijk andere typen Salmonella voorkomen dan op het zeugenbedrijf. Om deze risico’s in beeld te krijgen kunt u aan de opfokker vragen wat de status is van het opfokbedrijf en welke typen Salmonella er voorkomen. Ten derde kan het risico op insleep zeer sterk beperkt worden door gelten op te vangen in een goede quarantainestal gedurende een periode van 6 weken. Tot slot is het mogelijk om gevaccineerde gelten aan te voeren. Hierover in een volgende editie meer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31627140942

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl