Partnerbericht van Ceva

Gespeende biggen en Salmonella verspreiding

Er is veel bekend over de salmonellabesmetting bij vleesvarkens. Gespeende biggen zijn waarschijnlijk een belangrijke bron van besmetting van Salmonella van zeugen naar vleesvarkens, maar daar is, tot recent, zeer weinig onderzoek naar gedaan.

De Spaanse onderzoeksgroep van Raúl C. Mainar-Jaime heeft de afgelopen jaren een onderzoek gedaan, naar het vóórkomen en uitscheiden van Salmonella bij klinisch gezonde biggen, die als speenbig geslacht werden voor de productie van geroosterde big (“cochinillo asado”), een delicatesse in heel Spanje. Met name gespeende biggen zijn zeer vatbaar voor een infectie met Salmonella, vanwege de overgang van melk naar vast voer en de stress rondom het spenen. Er wordt daarom aangenomen, dat gespeende biggen een belangrijke schakel zijn, voor de verspreiding van Salmonella in een zeugenbedrijf. Doordat de biggen geslacht werden, hadden de onderzoekers toegang tot veel onderzoeksmateriaal, dat normaal beperkt is tot vleesvarkens, zoals darminhoud en mesenteriale lymfeknopen.

Van alle onderzochte biggen was iets meer dan 35% positief in de darminhoud, deze werden als uitscheider beschouwd. Ongeveer hetzelfde percentage was positief in de mesenteriale lymfeknopen. Ook werd het type Salmonella bepaald. De monofasische variant van S. Typhimurium, werd het meeste aangetroffen.

De gevonden Salmonella’s komen overeen met Salmonella’s gevonden bij de zeugen op de onderzochte bedrijven. Het is aannemelijk dat de infectie werd opgelopen in de kraamstal en dat de biggen een belangrijke bron van besmetting zijn van deze bacterie van de zeugen naar de vleesvarkens.

Conclusie van dit onderzoek is onder andere, om Salmonella goed te kunnen bestrijden in varkensbedrijven, dat er meer aandacht zal moeten komen om besmetting van zeugen naar hun biggen te voorkomen. Biestopname bevorderen is hierbij essentieel, om de kans op besmetting van de biggen in de zoogperiode te verkleinen.

Lees hier het volledige artikel “weaned piglets: another factor to be considered for the control of Salmonella infection in breeding pig farms”: https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-019-0666-7

Voor meer informatie of vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Drs. Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767

E-mail: idt.benelux@ceva.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl