Partnerbericht van Ceva

Griep, betere homologie geeft betere afweer

Voor de griepvaccinatie bij de mens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld welke stammen er in het griepvaccin moeten zitten om de beste bescherming te krijgen. Bij varkens is dit niet mogelijk vanwege de registratie eisen aan diergeneesmiddelen. Respiporc Flu3 bevat de meest recente stammen.

Voor het griepvaccin van de mens stelt de Wereld Gezondheidsorganisatie ieder jaar wordt gedaan omdat een vaccin waarin stammen zitten die het meest overeenkomen met de stammen die in het veld voorkomen, de beste bescherming geven. Dit geldt ook voor griep bij varkens. Recent onderzoek door de groep van dr. Torremorell* bevestigt dit. Zij vergeleken de bescherming die verkregen werd met homologe en heterologe stammen in een vaccin ten opzichte van de challenge stam. Duidelijk bleek dat de homologe stam de beste bescherming gaf, zie figuur 1. Het blijkt dat varkens gevaccineerd met een enkele homologe stam bijna geen virus uitscheiden na challenge met hetzelfde virus. Heteroloog monovalent gevaccineerde varkens scheiden iets meer uit en heteroloog multivalent nog iets meer.

IDT-grafiek-griep

Figuur 1. Respons, in de vorm van het aantal virusdeeltjes dat wordt uitgescheiden per dag, voor de verschillende groepen biggen na challenge met Influenza virus.

Ideaal zou dus zijn dat per bedrijf een mengsel gemaakt wordt van de stammen die op dat moment op het bedrijf voorkomen. Vanwege registratie eisen die aan diergeneesmiddelen gesteld worden, is dit echter niet mogelijk. Het toepassen van meerdere monovalente vaccins is vanuit dierwelzijnsoverwegingen niet wenselijk, omdat dit tot veel vaccinaties bij zeugen leidt.

De beste optie, na het ideaal, is een vaccin met de meest recente stammen die uit het veld afkomstig zijn. Respiporc Flu3 bevat de meest recente stammen die bij varkens voorkomen, H1N1, H1N2 en H3N2. Respiporc FLUpan H1N1, dat dit najaar in de Benelux op de markt komt, bevat de meest recente pandemische griepstam van varkens. Met deze beide vaccins worden de varkens zo goed mogelijk beschermd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Peter van der Wolf
Senior expert technical service Benelux

Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux

benelux@idt-biologika.com

* Neira V, Allerson M, Corzo C, Culhane M, Rendahl A, Torremorell M (2018) Detection of influenza A virus in aerosols of vaccinated and non-vaccinated pigs in a warm environment. PLoS ONE 13(5): e0197600. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197600

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl