Partnerbericht van Ceva

Griep epidemie bij mensen houdt aan

De griep epidemie bij mensen is vroeg begonnen afgelopen jaar maar houdt ook extra lang aan. Er zijn verschillen tussen mensen en varkens wat betreft de dynamiek van griep in het jaar en in de types die voorkomen.

Er is een griepepidemie in Nederland. Al voor de 10 e achtereenvolgende week (dd 5 feb 2017) is het aantal inwoners met griepachtige klachten boven de epidemische grens van 51 per 10.000. In meer dan eenderde van de monsters die door huisartsen zijn afgenomen bij deze groep patiënten wordt het influenzavirus type A(H3N2) aangetoond. Bron: RIVM. Hieronder ziet u hoe de humane griep epidemie er dit jaar en afgelopen jaar uit heeft gezien.

Voor varkens ondersteunt IDT dierenartsen met diagnostiek met behulp van neusswabs. Deze worden onderzocht bij het FLI te Riems (DLD). Ook bij de varkens vinden wij in ongeveer 1/3 van de ingezonden monsters griep virussen. Echter dit vinden wij jaarrond dus ook in de zomer. Bij varkens betreft het steeds Influenza A. De types die we afgelopen jaar bij varkens gevonden hebben zijn in volgorde van hoeveelheid: H1avN1av, H1huN2, H3huN2 en in mindere mate H1pdmN1 en H1pdmN2. De varkens griep virussen hebben in vergelijking met de humane epidemie dus hun eigen dynamiek.

Vaccinatie tegen griep wordt bij mensen aangeraden bij risicogroepen zoals ouderen – 1 keer per jaar voorafgaand aan het “griep seizoen”. Bij varkens komt griep voor gedurende het hele jaar, en zijn de types meer constant. De vaccins mogen niet jaarlijks ge-update worden maar dat blijkt ook minder nodig. Bij varkens wordt er relatief veel meer gevaccineerd dan bij de mens, want daar beperken we ons niet tot risicogroepen en proberen we juist een heel bedrijf zo goed mogelijk te beschermen. Vooral de instroom van jonge dieren met weerstand is belangrijk. Het blijkt dat we de vaccinatie bij varkens regelmatig moeten herhalen in een jaar, zelfs 3 tot 4 keer per jaar in gevallen met hoge infectiedruk. Op deze manier beschermen we het bedrijf het beste en leidt dit tot de beste productieresultaten.

Griep_550

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl