Partnerbericht van Ceva

Grieptypen bij varkens in Nederland en België?

In Nederland en België komt griep veel voor bij varkens. De griepvirussen worden in verschillende typen onderverdeeld. Het belangrijkste onderscheid zijn de klassieke en de pandemische grieptypen, omwille van de gevolgen voor de aanpak van griep.

Het griepvirus is slim in het ontwijken van de afweer van de gastheer waarin het voorkomt, de mens, vogels, varkens en andere diersoorten. Ten eerste door de structuren aan de buitenkant van het virus (hemagglutinine (H) en neuraminidase (N)) waartegen de belangrijkste afweer gericht is, alsmaar te veranderen waardoor de bestaande afweer niet meer goed werkt. Ten tweede kunnen er totaal nieuwe griepvirussen ontstaan als een gastheer tegelijkertijd met twee of meer verschillende typen griep besmet is. Dit komt omdat de acht genen van het griepvirus onderling volledig uitwisselbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld het klassieke H1N2 virus ontstaan uit een combinatie van de klassieke H1N1 en H3N2, zie figuur 1. Dit proces noemt men ‘reassortment’.

In 2009 ontstond er een geheel nieuw griepvirus dat zich over de gehele wereld verspreidde zowel in mensen als in varkens. Dit pandemische griepvirus wordt aangeduid met de afkorting H1pdmN1 of H1N1pdm2009, waarbij pdm staat voor pandemie. Inmiddels heeft er in Europa alweer een reassortment plaatsgevonden van dit H1pdmN1 virus met het H3N2 virus waarbij het H1pdmN2 virus is ontstaan. Beide virussen komen nu voor in varkens in Nederland en België.

Reassortments leveren zodanig nieuwe virussen op, dat er geheel nieuwe afweer moet ontstaan. Echter, de pandemische griepvirussen wijken zo sterk af van de klassieke griepvirussen, dat hier een nieuw vaccin voor nodig was. Een vaccin tegen klassieke griep biedt namelijk te weinig bescherming tegen pandemische griepvarianten.

Wilt u graag meer lezen over de grieptypen en de verdere aanpak van griep, ga dan voor het volledige artikel naar https://www.pigbusiness.nl/artikel/186670-welke-typen-griep-komen-in-nederland-en-belgie-voor-bij-varkens/

Ontwikkeling van de verschillende typen griepvirus

Figuur 1. Ontwikkeling van de verschillende typen griepvirus (reassortment) in de tijd voor Noord-Amerika en Europa.

Voor meer informatie, neem contact op met ons.
Dr. Peter van der Wolf

Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31 (0)6 469 599 63

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 271 409 42

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 101 377 67

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl