Partnerbericht van Ceva

Het griepseizoen en het varken als mengvat

Het griepseizoen komt er weer aan. Dit betekent dat er de komende maanden mogelijk snotterende mensen bij varkens komen en dan mogelijk de varkens besmetten. Dit is een risico voor de varkens, maar ook voor de mensheid, want het varken is het mengvat voor het ontstaan van nieuwe griepvirussen.

Net als ieder jaar zit ook dit jaar het griepseizoen voor de mensen er aan te komen. Mogelijk zelfs met een epidemie waarbij meer dan 50 per 100.000 mensen op hetzelfde moment ziek zijn door griep. Bij mensen spelen vooral H3N2 en H1pdmN1pdm een rol. Van oktober 2018 tot mei 2019 zijn ongeveer 400.000 mensen ziek geworden, zijn 11.000 mensen in een ziekenhuis opgenomen en 2900 mensen overleden aan griep (bron: RIVM).

In figuur 1 staat de evolutie van de griepvirussen (IAV) bij varkens afgebeeld. Hierin is te zien dat van het H3N2, het H1N2 en het pandemische griepvirus, delen afkomstig zijn van de menselijke griepvirussen. Dat dit specifiek bij het varken gebeurt, komt omdat het varken vatbaar is voor zowel de varkens-, mensen- als vogel-influenzavirussen. Het pandemische griepvirus uit 2009 is bijvoorbeeld een mengvirus met genen van zowel vogel-, varkens- en mensen-griepvirussen. Inmiddels is er ook al een nieuw mengvirus in varkens, de H1pdmN2.

SwIAV

Figuur 1. Evolutie van de griepvirussen bij varkens in de tijd in Europa (bron: Prof Dr T. Harder, FLI, Riems, D).

Voor varkens zijn er 2 griepvaccins beschikbaar. Deze beschermen tegen alle combinaties van huidige Influenza-A-virussen. Dit is belangrijk omdat vaccinatie de uitscheiding van griepvirussen vermindert en daarmee het risico van het ontstaan van nieuwe griepvirussen verkleint.

Een belangrijke overweging is echter om varkenshouders, hun medewerkers en gezinsleden te adviseren zich te laten vaccineren tegen griep en erfbetreders te vragen dit te doen. Dit verkleint de kans om griep te krijgen van varkens, maar ook de kans dat u of anderen varkens besmetten. Deze kans is zeker niet denkbeeldig, gezien de pandemische griep.

Voor meer informatie, kan je terecht bij:
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service
Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +31 (0)6 10 13 77 67

Drs. Susan Kars-Hendriksen
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +31 (0)6 46 70 29 58

Drs. Steven Van Colen
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +32 (0)49 30 97 150