Partnerbericht van Ceva

Het hoestseizoen bij varkens

Elk jaar treedt het bij mensen weer op: het griepseizoen. Dit jaar was het in de eerste maanden van 2016, eerst een golf van Influenza A (H1N1pan09), direct gevolgd door een golf van Influenza B.

Bij varkens ligt dat echter anders. In het kader van de serviceverlening rondom Respiporc FLU3 worden er door practici en door de Technical Service Managers van IDT veel bloedmonsters en neusswabs verzameld voor onderzoek op griep. Hieruit blijkt dat er het hele jaar door griep bij varkens kan worden vastgesteld. Een ontwikkeling die daarbij zichtbaar is, is dat er relatief steeds meer griep bij gespeende biggen wordt gezien. Die wordt bevestigd door onder andere buitenlands onderzoek, bijvoorbeeld door Nicolas Rose en collega’s. Zij stelden vast dat op bedrijven met gespeende biggen er na elkaar meerdere griepuitbraken kunnen voorkomen in dezelfde groep gespeende biggen. Het betreft dan iedere keer een ander type griepvirus. Zij stelden ook vast dat elke volgende groep biggen ook dezelfde infecties doormaken. Dit betekent dat deze infecties in een bedrijf blijven hangen en van groep naar groep worden overgedragen. Uit Frans onderzoek blijkt dat dit het hele jaar door gaat, waarbij gemiddeld ruim de helft van de bedrijven die monsters insturen positief is (zie figuur 2. Bron: G. Simon e.a., Pone, 2014). Het betreft 900 inzendingen van april 2011 tot december 2014 en daarbij werden in alle perioden positieve bedrijven aangetroffen zonder opvallende seizoensvariatie. Dit illustreert dat griep het gehele jaar door voorkomt op varkensbedrijven. In de winter zien we weliswaar meer respiratoire klachten in het veld. Volgens deskundigen lijkt dit vooral te komen door de secundaire infecties en mogelijk klimaat factoren.

Het blijft dus van belang om uw varkensstapel het hele jaar door tegen griep te beschermen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Karien Koenders
  • Technical Service Manager Benelux
  • +31627140942
  • E-mail: Benelux@idt-biologika.com
  • Meer weten: www.swine-influenza.com