Partnerbericht van Ceva

Hogere voeropname na enting tegen slingerziekte

In een veldproef in Nederland is de dagelijkse voeropname van biggen die gevaccineerd zijn met Ecoporc Shiga vergeleken met biggen die niet gevaccineerd zijn. Het bedrijf had voorheen problemen met slingerziekte. De uitval is sinds de vaccinatie verlaagd van 3.26 % naar 2.26 %. Opvallend was dat de gevaccineerde dieren meer voer opnamen. Alle omstandigheden zoals de voersamenstelling en de manier van voeren waren gelijk in de gevaccineerde en niet gevaccineerde groepen.

Hieronder ziet u het in een grafiek.
IDT_partnerbericht_560pxDe lijnen geven de gemiddelde voeropname per big per dag weer in kilogrammen. De groene lijn is het gemiddelde van 12 gevaccineerde weekgroepen (ieder ongeveer 100 dieren), de blauwe lijn van 8 niet gevaccineerde weekgroepen (ieder ongeveer 100 dieren).
De dieren die dood zijn gegaan per dag na spenen zijn ook uitgezet in dezelfde grafiek (legenda rechts). De blauwe punten geven de uitgevallen dieren aan die niet gevaccineerd zijn, de groene vierkantjes de dieren die wel gevaccineerd zijn (deze uitval was voornamelijk Streptococcen, geen slingerziekte meer).

U kunt hier het volgende uit leren:

  1. De met Ecoporc Shiga gevaccineerde dieren namen meer voer op, gemiddeld in het traject van 37 dagen na spenen was dat 100 gram per dag meer.
  2. De ongevaccineerde dieren vertonen vooral een piek in uitval (deze dieren hadden verschijnselen van slingerziekte) rond 10 dagen na spenen, waar we zien dat de voeropname curve het hardste stijgt. Na enkele weken zien we opnieuw een piek van uitval bij de niet gevaccineerde dieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. Karien Koenders of Dr. Peter van der Wolf
Technical Service Managers Benelux
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Meer weten: www.shigatoxin.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl