Partnerbericht van Ceva

Interne Biosecurity: een kleurrijke zaak!

Als er een ziektekiem je bedrijf binnengekomen is, is het van belang te voorkomen dat deze zich overal naartoe verspreidt. In een vorig artikel hebben we het overlegbeleid besproken, nu gaan we kijken waar we nog meer invloed op kunnen uitoefenen.

Scheiding van diergroepen

Maak een strikte scheiding tussen verschillende diercategoriën door gebruik te maken van een andere kleur overall, laarzen en materialen. Zorg ervoor, dat het overstappen van de ene naar de andere categorie duidelijk is en dat je er niet omheen kunt, door middel van bankjes of andere fysieke barrières.

Toomsgewijs werken

Zorg voor schone en gedesinfecteerde handen, bij voorkeur met handschoenen, bij elke toom. Vervang de naald en het castratiemesje na elke toom.

Ziekenboeg

Houd zieke biggen in hun eigen toom. Als ze te ver achter blijven of niet opknappen, is euthanasie aan te raden. Als een ziekenboeg echt niet te voorkomen is, plaats deze dan buiten de stal, en zorg dat dieren van hieruit van het bedrijf afgevoerd worden.

Leeftijden bij elkaar houden

Gebruik verschillende kleuren oornummers bij verschillende weekgroepen. Ook na spenen en na opleg in de vleesvarkensstal, is dan goed te volgen, of de leeftijdsgroepen nog intact zijn.

All-in-all out per afdeling

Dit voorkomt menging van diergroepen na opleg. Houd indien mogelijk tomen bij elkaar na spenen en in de vleesvarkensstal. Dit voorkomt stress bij opleg.

Merken van behandelde dieren

Geef elk behandeld dier een merk. Als je per dag een andere kleur gebruikt weet je altijd wanneer een big behandeld is en of een big behandeld is, zelfs al doe je het niet zelf.

Op deze manier wordt varkens houden een kleurrijke zaak. Behalve de vele kleuren, die de stemming verbeteren, zal ook de gezondheid van de dieren beter worden en daarmee ons werkplezier!

Voor meer informatie, kijk op de link, of neem contact met ons op!

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Drs. Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com