Partnerbericht van Ceva

Interpretatie van serologisch onderzoek bij griep

In het vorige stukje met als titel ‘Serologisch onderzoek bij griep’ is beschreven hoe de HAR- of HI-test werkt en waarom verschillende virussen als testmateriaal gebruikt worden. Dit keer wordt aan de hand van een voorbeeld de interpretatie besproken.

Onder in de tabel staat een uitslag van 7 bloedmonsters die bij laboratorium IVD in Hannover zijn onderzocht in de HI-test. IVD gebruikt 6 verschillende virussen om een goede dekking te krijgen van de circulerende griepvirussen. Dit zijn 4 ‘klassieke’ virusstammen, 2 voor H1N1, H1N2 en H3N2, en 2 pandemische varianten: panH1N1 en panH1N2.

Belangrijk om te weten is dat op dit bedrijf de gelten 3x geënt worden en de zeugen einde dracht. Bij een goed dekkend entschema en een correct uitgevoerde enting, mag verwacht worden dat zeugen voor alle klassieke varianten positief testen, met een maximum titer van 640, zoals in dit voorbeeld. Zodra er boostering door veldvirus optreedt, zullen de titers hoger oplopen tot zelfs groter dan 2560. Wat opvalt, is dat er wat verschil zit in de titers voor de klassieke stammen. Dit is altijd zo (H1N1 < H1N2 < H3N2), indien geen boostering door veldvirus optreedt.

De panH1N1 stam laat 2 lage titers zien. In dit geval is dit zeer waarschijnlijk kruisreactie met de H1 uit de klassieke stammen. Heel anders is het beeld bij panH1N2 waar sprake is van verhoogde titers, te hoog om nog te kunnen spreken van kruisreacties. De conclusie is dat de zeugen met koorts, verwerpen en vroeggeboorten, die aanleiding waren voor dit bloedonderzoek, (mogelijk mede) veroorzaakt worden door de circulatie van panH1N2.
Op dit moment (eind 2017) is er nog geen vaccin op de markt dat goede bescherming biedt tegen pandemische griepstammen. IDT Biologika zal dit midden 2018 in de Benelux op de markt brengen.

avH1N1 antigen type 2 avH1N1 antigen type 1 huH1N2 huH3N2 panH1n1 panH1N2
<20 160 160 320 <20 160
80 80 80 640 40 320
160 160 160 640 <20 160
20 80 40 160 <20 20
20 80 160 160 <20 20
80 160 160 320 <20 160
20 160 640 160 40 40

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Peter van der Wolf
Senior expert technical service Benelux
benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl