Partnerbericht van Ceva

Is coccidiose altijd onder controle?

Na de introductie van toltrazuril als preventie tegen coccidiose bij biggen, zijn slechts enkele veldstudies naar het effect van de behandeling tegen de veroorzaker, Cystoisospora suis, uitgevoerd. In 2018 is een nieuwe veldstudie uitgevoerd.

Deze veldstudie is uitgevoerd om de aanwezigheid van de parasiet op varkensbedrijven in vier verschillende Europese landen te detecteren en om managementparameters te evalueren die mogelijk verband houden met infectie en ziekte. In totaal zijn 49 bedrijven uit Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Spanje meegenomen. In de 2e en 3e levensweek zijn herhaalde gepoolde fecale monsters van 603 tomen genomen. De monsters zijn door middel van autofluorescentie onderzocht op de aanwezigheid van C.suis oöcysten en de fecale consistentie is gescoord. Per bedrijf is er ook een vragenlijst ingevuld over het management en de gebruikte behandelingen.

Resultaten

Tabel 1. Overzicht resultaten van alle bedrijven

Mest die als diarree werd gescoord, was niet significant vaker positief voor C.suis dan niet-diarree-mest. Pasteuze mest was significant vaker positief dan mest met een andere consistentie. De prevalentie binnen de varkensbedrijven varieerde van 0 tot 100%.

Tabel 2. Effect van toltrazuril behandeling

De orale toltrazuril behandeling had geen invloed op het optreden van C.suis infecties of de diarree (zie tabel 2). Bedrijven die vroeg behandelden (niet later dan de 3e levensdag) hadden wel significant minder C. suis infecties vergeleken met bedrijven die laat behandelden. Slechts op twee bedrijven werd een ontsmettingsmiddel met activiteit tegen coccidia gebruikt en daar werd C.suis niet aangetroffen.

Conclusie

De huidige C.suis controle lijkt op de meeste van de onderzochte bedrijven onvoldoende. Deze bevindingen benadrukken het belang van een juiste medicatie en een effectief hygiënemanagement. Om een ​​effectieve bestrijding van parasieten te behouden, moet de effectiviteit van de controlemaatregelen worden gecontroleerd.

Bron

Hinney B. et al. Cystoisospora suis Control in Europe Is Not Always Effective. Front. Vet. Sci., 4 Mrt 2020. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00113

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl