Partnerbericht van Ceva

Kan ik nou stoppen met E. coli enten?

Dit is een veel gestelde vraag als een enting met Clostriporc A met succes is opgestart. De diagnose is gesteld, de diarreeproblemen verdwijnen en dus is alles opgelost. De gedachtegang ligt voor de hand, maar ons advies is om niet te stoppen met enten tegen E. coli.

De meeste varkenshouders zijn terecht zeer kostenbewust. De vraag of met enten tegen E. coli kan worden gestopt, als gebleken is dat de oorzaak van de diarree bij de pasgeboren biggen Clostridium perfringens type A was en na de inzet van Clostriporc A de diarree verdwenen is, is dan een terechte vraag. Daarbij blijkt uit de gegevens die IDT verzamelt op basis van de uitslagen van de diagnostiek van geboorte diarree, dat pathogene E. coli (ETEC) die in de meeste E. coli-vaccins zitten, zelden wordt aangetroffen in diarreemonsters.

Toch adviseren wij te blijven enten tegen E. coli (IDT heeft geen vaccin tegen E. coli in de Benelux op de markt). Er zijn een aantal redenen voor dit advies. Ten eerste kunnen meerdere ziektekiemen geboortediarree veroorzaken. Het vóórkomen van deze ziektekiemen wisselt in de tijd, de situatie kan dus veranderen. Ten tweede werd er geënt tegen E. coli, waardoor de zeug afweer in de biest en de melk heeft tegen de aanhechtingsfactoren van ETEC’s. Hierdoor kunnen deze zich niet hechten aan de darm en zich op grote schaal vermeerderen. Ten derde, door de diarree worden de E. coli’s die er zijn ook nog eens verdund. Gevolg is dat er dan geen pathogene E. coli wordt aangetoond.

Punt is echter dat pathogene E. coli’s op zeer veel zeugenbedrijven voorkomen en dat als je stopt met enten er geen afweer meer in de biest zit die aanhechting voorkomt en deze E. coli’s vervolgens wel kunnen aanhechten en uitgroeien tot aantallen die diarree veroorzaken.

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl