Partnerbericht van Ceva

Longonderzoek geeft inzicht in impact van luchtweginfecties

Longonderzoek bij varkens aan de slachtlijn levert waardevolle informatie op over de longgezondheid van vleesvarkens; in het bijzonder over de aanwezigheid, het aantal gevallen en de impact van infecties met Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) en Actinobacillus pleuropneumoniae (App).

Het Ceva Lung Program (CLP) is een applicatie voor longonderzoek bij lachtvarkens. Volgens een vast protocol worden de zeven longkwabben gescoord op de aanwezigheid van letsels of littekens.

Wat wordt er gescoord en berekend?

Bronchopneumonie

Na een infectie met M. hyo treedt er verharding van het longweefsel op en bronchopneumonie. De verharding van het longweefsel, met name in de topkwabben kan waargenomen worden 3 tot 12 weken na de infectie.

Tabel. Score bronchopneumonie, per longkwab

Aangetast oppervlak per kwab:
Score 0 Geen letsels
Score 1 1-25 %
Score 2 26-50 %
Score 3 51-75 %
Score 4 76-100 %

De volgende parameters, uitermate indicatief voor infecties met M. hyo, worden berekend:

  • Gemiddeld percentage aangetast longoppervlak bij alle longen
  • Gemiddeld percentage aangetast longoppervlak bij de longen met pneumonie
  • Enzoötische Pneumonie index (EP index)

Fissuren

De pneumonie letsels verdwijnen na 12 tot 14 weken met vorming van littekens die zichtbaar zijn als kloven (zgn. fissuren). Deze parameter wordt geëvalueerd op basis van de aan- of afwezigheid.

Craniale pleuritis

Craniale pleuritis kan toegeschreven worden aan M. hyo met co-infecties zoals bijvoorbeeld influenza (SIV), PRRSv, Pasteurella multocida en andere bacteriën. De letsels bestaan uit pleuritis op het oppervlak van de craniale longkwabben of tussen deze kwabben (interlobulaire pleuritis).

Dorsocaudale pleuritis

De dorso-caudale pleuritis wordt voornamelijk veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae (App). De letsels aan het long- en borstvlies die nog steeds aanwezig zijn bij het slachten, geven belangrijke informatie over de gezondheidstoestand op het bedrijf en over het succes van de genomen controlemaatregelen.

Tabel. Score dorsocaudale pleuritis

Score Kenmerken van de letsels
0 Afwezigheid van chronische pleuritis letsels
2 Dorso-caudaal lokaal letsel op één van beide longen
3 Type 2 letsels op beide longen of uitgebreide letsels op één long (omvat minstens 1/3 van één diafragmatische longkwab)
4 Ernstige en uitgebreide letsels op beide longen (omvat minstens 1/3 van beide diafragmatische longkwabben)

Vervolgens wordt op basis hiervan de App index berekend. Deze geeft informatie over het voorkomen en de ernst van dorso-caudale pleuritis, uitermate indicatief voor pleuropneumonie veroorzaakt door App.