Partnerbericht van Ceva

Meer mogelijkheden na overname IDT door Ceva

Afgelopen zomer is IDT biologika overgenomen door Ceva. Daarmee heeft Ceva nu de complete range aan producten, om het PRDC bij varkens aan te kunnen pakken. Samen met jou kan een plan opgesteld worden om respiratieproblemen het hoofd te bieden.

Met het Ceva Lung Program kunnen aan de slachtlijn de longaandoeningen van de vleesvarkens beoordeeld worden. Dit is een zeer waardevolle aanvulling om een goed beeld van de problematiek te krijgen. Hierdoor worden in één keer van een groot aantal varkens de longen en pleura beoordeeld. Als er afwijkingen zijn, kan er materiaal ingestuurd worden voor verdere diagnostiek. Aangezien deze aandoeningen vaak terug te leiden zijn naar infecties op het zeugenbedrijf, is een goede diagnose en plan van aanpak van groot belang.

Als de uitslagen van het het Ceva Lung Program er aanleiding toe geven, kan er in overleg met de Ceva dierenarts gebruik worden gemaakt van het Ceva Screen Program, dat onderzoek naar de verschillende kiemen uit het PRDC mogelijk maakt door middel van serologie of door het onderzoeken van neusswabs met een PCR.

Naast de al aanwezige producten van Ceva in de respiratoire range: Hyogen, Coglapix, Progressis en Circovac, is nu ook de Respiporc FLU3 en de FLUpan H1N1 aan het assortiment toegevoegd. Door gebruik te maken van dit complete assortiment krijg je een beter inzicht in de behaalde resultaten en een betere opvolging van ingezette acties.

Hebben de vleesvarkens te vaak last van hoest en andere respiratoire klachten of komen er signalen van het slachthuis over te veel pleuritis, of heeft de afnemer van de biggen klachten over respiratoire aandoeningen, laat de Ceva dierenarts dan een Ceva Lung Program uitvoeren, om de veroorzakers in beeld te krijgen en een plan van aanpak te maken samen met jou!

Voor meer informatie, kan je terecht bij:
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +31 (0)6 10 13 77 67

Drs. Susan Kars-Hendriksen
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +31 (0)6 46 70 29 58

Drs. Steven Van Colen
Veterinary Service Manager Swine
Tel.: +32 (0)49 30 97 150

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl