Partnerbericht van Ceva

Meer slingerziekte bij vleesvarkens gezien

Van diverse dierenartsen kregen wij bericht dat er slingerziekte/oedeemziekte onder pas opgelegde vleesvarkens optreedt. Waarom dit momenteel meer voorkomt is niet duidelijk. Het is op diverse locaties en met voer van diverse voerfabrikanten.

Slingerziekte/oedeemziekte is vooral bekend bij gespeende biggen rond dag 10 na het spenen. Echter, ook op andere leeftijden kan slingerziekte optreden, bijvoorbeeld anderhalve week na het verplaatsen van de biggen naar de vleesvarkensstal. Dit komt slechts zelden voor. Opvallend is dat in de laatste 2 weken wij van verschillende dierenartsen uit verschillende delen van het land vragen kregen over het gebruik van Ecoporc Shiga voor het voorkómen van slingerziekte bij vleesvarkens. Per dierenarts was er sprake van meer dan 1 bedrijf waar slingerziekte plotseling een probleem was bij pas opgelegde koppels. Bij navraag bleek het te gaan om koppels die van verschillende voerfabrikanten worden gevoerd. Slingerziekte is een factorenziekte waar veel factoren een rol spelen bij het wel of niet optreden van klinische klachten en de ernst van de klachten. Voeding is daarin een belangrijke factor, maar dat ligt op dit moment niet voor de hand omdat er meerdere voerfabrikanten in het spel zijn. De invloed van een veel gebruikte grondstof of toevoegmiddel, of het ontbreken daarvan, zou nog een mogelijkheid kunnen zijn waardoor dit bij meerdere fabrikanten optreed.

Ecoporc Shiga beschermt ook tegen slingerziekte bij vleesvarkens kort na opleg, de duur van de bescherming is ruimschoots genoeg om de eerste weken in de vleesvarkensperiode te overbruggen. Indien nodig kunnen zelfs gespeende biggen nog geënt worden, want de bescherming is vanaf 21 dagen na de enting optimaal.
Mocht u dit ook zien of een mogelijke verklaring hiervoor hebben, dan hoor ik dat graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Meer weten: www.shigatoxin.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl