Partnerbericht van Ceva

Minder uitval en colistine door Ecoporc SHIGA

Slingerziekte kan veel uitval onder gespeende biggen veroorzaken, waardoor de rentabiliteit van een bedrijf in gevaar kan komen. Colistine wordt dan in veel gevallen gebruikt om deze uitval te voorkomen en slingerziekte onder controle te houden. Colistine is echter een tweede keus antibioticum waarvan de overheid wil dat het gebruik verminderd wordt.

In een grootschalig veldonderzoek waaraan 179 Duitse varkensbedrijven deelnamen is gekeken naar het effect van vaccinatie van biggen op 4 dagen leeftijd met Ecoporc SHIGA tegen slingerziekte op de uitval en het gebruik van Colistine. Hierbij werd een periode van 6 maanden voor de inzet van Ecoporc SHIGA vergeleken met een periode van 6 maanden van vaccinatie.

Gemiddeld daalde de uitval in deze bedrijven van 8,5% naar 2,2% als gevolg van de vaccinatie met Ecoporc SHIGA. Op 64 bedrijven werd routinematig gebruikgemaakt van colistine, voordat Ecoporc SHIGA werd ingezet. Na de vaccinatie met Ecoporc SHIGA konden 32 bedrijven geheel stoppen met het gebruik van Colistine. Op de andere bedrijven kon niet worden gestopt als gevolg van problemen met speendiarree. Het gemiddelde aantal dierdagdoseringen kon wel van 4,0 naar 1,6 verminderd worden.

Dit onderzoek laat zien dat vaccinatie met Ecoporc SHIGA niet alleen leidt tot een significante verlaging van de uitval van gespeende biggen, maar dat ook het antibiotica gebruik significant verminderd kan worden. Hierdoor draagt vaccinatie met Ecoporc SHIGA niet alleen bij aan de rentabiliteit van het bedrijf, maar ook aan de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bron: IPVS2016, K. Lillie-Jaschniski et al. PO-PF3-142

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Meer weten: www.shigatoxin.com