Partnerbericht van Ceva

Neusswabs voor griep poolen

De beste manier om griepvirus aan te tonen is via neusswabs. Deze zijn het vaakst positief bij biggen en jonge vlees- of opfokvarkens. Bij zeugen is de trefkans kleiner omdat die minder en minder lang virus uitscheiden. Door te poolen wordt de kans op het vinden van een positief monster vergroot.

In de diagnostische kits die IDT Biologika tot nu toe altijd ter beschikking stelde voor de diagnostiek van griep zaten 20 kleine neusswabs en 20 buisjes met transportmedium. Hierdoor kon voor iedere swab een apart buisje gebruikt worden.

Veel van deze monsters zijn echter negatief, waardoor veel monsters in feite onnodig getest worden. Door de neusswabs te poolen in een verhouding van 5 neusswabs in 1 buisje (1:5) voor de kleine swabs voor biggen of 1:3 voor de swabs voor zeugen, wordt de trefkans per onderzoek aanzienlijk vergroot en wordt aanzienlijk op de kosten bespaard.

Wordt het monster dan niet te veel verdund en ontstaan er dan geen fout-negatieve uitslagen? Nee, de hoeveelheid vloeistof in het buisje blijft gelijk waardoor de verdunning van een positief monster niet verandert. Sterker nog, doordat meerdere monsters in dezelfde hoeveelheid vloeistof worden gebracht, neemt de virusconcentratie mogelijk zelfs toe, waardoor meer kans op een positief resultaat ontstaat.

En de typering dan? Hoe weet je welk type er precies aanwezig is als er meerdere virustypen te gelijker tijd aanwezig zijn? Dit is een goed punt. Echter, meestal is er op een bepaald moment maar 1 type aanwezig en als er 2 of meer typen aanwezig zijn, dan is dit relatief eenvoudig te herleiden, omdat er maar een beperkt aantal typen virussen bij varkens voorkomen. Mocht er een afwijkende combinatie van H- en N-factoren gevonden worden, dan is herbemonstering altijd mogelijk waarbij enkelvoudige swabs, dus niet gepoold, genomen kunnen worden.

  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • Peter van der Wolf
  • Senior expert technical service Benelux
  • benelux@idt-biologika.com
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl