Partnerbericht van Ceva

Pandemische griep, wat nu?

Griep komt vaak voor bij varkens van alle leeftijden. Naast de ‘klassieke’ varkensstammen zijn er recent ook pandemische griepstammen in omloop. Bescherming door vaccinatie kan hier een oplossing bieden.

Het influenzavirus is een van de belangrijkste respiratoire pathogenen bij varkens. Voor 2009 was er enkel sprake van de ‘klassieke’ griepstammen H1N1, H1N2 en H2N3. Sinds 2009 is daar ook een nieuwe griepstam bijgekomen, de Mexicaanse of pandemische griep. De pandemische griep bevat tot op heden twee subtypes: H1pdmN1 en H1pdmN2.

De pandemische griepstammen zijn net als de klassieke griepstammen zoönotisch. Ze kunnen dus van dier op mens overgaan. Pandemische griep bij varkens komt vooral voor in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland en België komen er steeds meer positieve monsters uit de diagnostiek.

Pandemische griep uit zich net als de klassieke griepstammen in klinische symptomen zoals hoesten, neusvloei, koorts, verwerpen en zelfs sterfte. Vaak is het zo dat de klinische symptomen maar bij enkele dieren duidelijk zijn. Hierdoor wordt de diagnose van een infectie met pandemische griep bemoeilijkt of gemist.

Beschermt de Respiporc FLU3 dan niet tegen de pandemische griep? Nee, Respiporc FLU3 beschermt enkel tegen de ‘klassieke’ griepstammen en geeft te weinig kruisimmuniteit tegen de pandemische griepstammen. Hier is dus een nieuw vaccin voor ontwikkeld, genaamd Respiporc FLUpan H1N1. Dit vaccin biedt actieve bescherming tegen pandemische griep door verlaging van de virusload in de longen en een gedaalde virusexcretie.

De vaccinatie met Respiporc FLUpan H1N1 kan vanaf 8 weken leeftijd. Dien een basisenting van 1ml toe met 3 weken tussentijd. Een week na de tweede enting start de beschermingsduur van minimaal 3 maanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Drs. Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767
  E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl