Partnerbericht van Ceva

Pandemische influenza op Nederlandse varkensbedrijven

Dit jaar is tot nu toe op 4 varkensbedrijven in Nederland een pandemisch influenza virus vastgesteld (H1pdmN1 of H1pdmN2). De klinische symptomen die hiermee gepaard gingen varieerden van zieke zeugen met koorts tot biggen met respiratoire klachten.

De influenza virus subtypes H1N1, H1N2 en H3N2 komen al langer voor op varkensbedrijven in Nederland. In 2009 is er een humane pandemie (wereldwijde uitbraak) geweest met het virus H1N1pdm. Vervolgens is dit virus ook in varkensstapels terechtgekomen. Varkens blijken erg gevoelig te zijn om klinische symptomen te ontwikkelen als gevolg van infectie met pandemische influenza. Het betreft dus een zoönose. Er bestaat ook een reassortant van dit virus in varkens, het type H1N2pdm. Dit type was in Nederland nog niet eerder vastgesteld, ondanks dat het al wel elders ter wereld gevonden werd. Beide types zijn dit jaar door middel van PCR onderzoek vastgesteld in Nederland. Het werd aangetoond op vier varkensbedrijven waar klinische symptomen werden gezien van influenza. Bijvoorbeeld hoesten, koorts en stijging van uitval bij de gespeende biggen of koorts en vermindering van eetlust bij de zeugen. De betreffende gelten of gespeende biggen werden bemonsterd middels neusswabs of speekselmonsters en getest op aanwezigheid van influenza en getypeerd door middel van RT-qPCR door het Friedrich Loeffler Institut in Riems (Duitsland). Op 3 bedrijven werden de zeugen gevaccineerd tegen influenza aan het einde van de dracht. Toch werd ook op deze bedrijven H1pdmN2 (1 bedrijf) of H1N1pdm (2 bedrijven) gevonden. Op het niet gevaccineerde bedrijf werden zelfs 18 van de 20 neusswabs bij de gespeende biggen positief getest voor H1N1pdm. In Duitsland werd al eerder beschreven welke klachten bij varkens optreden bij infectie door pandemische influenza. Het betreft voornamelijk vruchtbaarheidsstoornissen bij zeugen (lege zeugen en ook abortus) alsook koorts en respiratoire klachten bij zeugen en biggen. Actuele Europese influenza vaccinaties, inclusief IDT’s Respiporc FLU3, geven niet voldoende kruis bescherming tegen deze pandemische varianten van influenza. De ontwikkeling van vaccinaties gebaseerd op deze pandemische varianten zijn dus van groot belang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Karien Koenders of Peter van der Wolf
Technical Service Managers Benelux
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Meer weten: www.swine-influenza.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl