Partnerbericht van Ceva

Reductie M hyo stammen leidt tot minder longschade

Het belang van de diversiteit van M. hyo stammen is nog niet volledig bekend. In een veldstudie op tien varkensbedrijven werd de relatie tussen de aanwezigheid van verschillende M. hyo stammen en de longletsels bij het slachten onderzocht.

Materiaal en methoden

Van 10 bedrijven werden drie groepen vleesvarkens onderzocht op de aanwezigheid van M. hyo DNA en of er verschillende M. hyo stammen voorkwamen. De groepen werden ingedeeld in drie categorieën (1, 2 tot 6 of meer dan 6 stammen gevonden). Daarnaast werden ook longletsels onderzocht (Mycoplasma-achtige letsels en littekens) en werd de relatie nagegaan tussen het aantal verschillende stammen en de ernst van de longletsels.

 Resultaten

Gemiddeld werden 7 verschillende M. hyo stammen teruggevonden per groep, (minimaal 1 stam en maximaal 13 stammen). Groepen met 2 tot 6 M. hyo stammen of met meer dan 6 stammen vertoonden meer ernstige Mycoplasma-achtige letsels en een hogere prevalentie van pneumonie en littekens in vergelijking met groepen vleesvarkens waarin slechts één M. hyo stam werd teruggevonden.

Tabel: Beschrijvende resultaten in de drie categorieën: prevalentie van positieve nPCR resultaten, gemiddeld aantal verschillende M. hyo stammen, prevalentie van pneumonie en fissuren, ernst van de Mycoplasma-achtige letsels.

Conclusie

Met meerdere M. hyo stammen zien we een hogere prevalentie en ernst van de Mycoplasma-achtige letsels bij het slachten. Dit impliceert dat het verminderen van het aantal M. hyo stammen op een bedrijf kan leiden tot een reductie van de longletsels en tot een betere longgezondheid.

In een andere studie werd de werkzaamheid van het 1-shot M.hyo vaccin van Ceva beoordeeld na een experimentele infectie met twee M. hyo stammen met verschillende virulentie. Hieruit bleek dat vaccinatie met dit vaccin een lagere M. hyo belasting van het broncho-alveolair lavage vocht gaf. Ook was zowel het % positieve dieren als de hoeveelheid M. hyo DNA significant lager bij de gevaccineerde dieren.

Bronnen

 1. Michiels et al., Veterinary Research (2017) 48:2
 2. Michiels et al., BMC Veterinary Research (2017) 13:274

Voor meer informatie, neem contact op met:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service
  Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 10 13 77 67
 • Drs. Susan Kars-Hendriksen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 46 70 29 58
 • Drs. Steven Van Colen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +32 (0)49 30 97 150
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl