Partnerbericht van Ceva

Rota-virus in diarree van pasgeboren biggen

Diarree bij pasgeboren biggen is een veel voorkomend probleem waarvan Rota-virus infectie een oorzaak kan zijn. Hier vertellen we hoeveel Rota-virus er is gevonden in diarree monsters in de jaren 2015, 2016 en het begin van 2017.

Rota-virus type A (RVA) is een bekende oorzaak van diarree bij zuigende biggen, maar kan soms ook bij gespeende biggen optreden. RVA komt in de varkenshouderij zeer wijdverspreid voor, vermoedelijk zijn alle zeugenbedrijven besmet met dit virus. Natuurlijke afweeropbouw voorkomt in veel bedrijven dat biggen diarree krijgen als gevolg van deze infectie. RVA infecteert de volwassen enterocyten in de dunne darm, waardoor deze vernietigd worden. Het resultaat van een RVA infectie is ernstige villus atrofie, met als gevolg veel verlies van vocht. Het resultaat is waterdunne diarree die leidt tot dehydratie, verlies van voedingsstoffen en onderkoeling. Bij gebrek aan de juiste zorg: veel vocht en warmte, kan de uitval onder de biggen aanzienlijk zijn.

Als onderdeel van de service rondom Clostriporc A van IDT-Biologika kunnen diarreemonsters van zuigende biggen worden ingezonden voor onderzoek op E. coli, Clostridium, alfa-hemolytische Streptococcen en Rota- en Corona-virussen. In 2015 werden 26 inzendingen onderzocht, in 2016 66 en in 2017 tot nu toe 25. In 18% van deze inzendingen werd in één of meer van de diarreemonsters RVA aangetoond (zie figuur 1). Van deze monsters was 11,5% in 2015, 16,7% in 2016 en 28% in 2017 positief. Hier lijkt sprake te zijn van een stijgende trend in het voorkomen van RVA. Als u kijkt naar het aantal inzendingen per maand in figuur 2, dan ziet u dat er in 2015 en 2016 nog maanden voorkomen dat er geen RVA werd aangetoond, maar dat sinds eind 2016 tot nu elke maand RVA wordt aangetoond.

Percentage Rota-virus

Figuur 1. Percentage Rota-virus type A positieve inzendingen van diarreemonsters van zuigende biggen in 2015, 2016 en begin 2017 (0 = niet aangetoond, 1 = aangetoond).

Aantal inzendingen per maand van diarreemonsters

Figuur 2. Aantal inzendingen per maand van diarreemonsters van zuigende biggen in 2015, 2016 en begin 2017 opgesplitst in Rota-virus type A aangetoond en niet aangetoond (0 = niet aangetoond, 1 = aangetoond).

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl