Partnerbericht van Ceva

Rotavirus type A en C komt nog veel voor

Sinds eind 2017 is het aantal inzendingen van diarreemonsters van biggen met geboortediarree waarin Rotavirus type A en / of type C gevonden wordt sterk gestegen. Uit de resultaten tot eind 2019 blijkt dat dit nog steeds veel voorkomende diagnoses zijn.

In het verleden werd altijd aangenomen dat Rotavirus type A veel voorkomt in de varkenshouderij in Nederland. Aangenomen werd dat zeugen van nature afweer opbouwen en via de biest hun biggen beschermden.

Echter, in de loop van 2016 en 2017 nam het aantal bevindingen van Rotavirus type A in diarreemonsters van biggen met geboortediarree gestaag toe, zie figuur 1. In de winter van 2018 en 2019 was er sprake van een piek in het aantal bevindingen. In de zomer van 2018 en 2019 werd dit duidelijk minder. Deze cyclus is ook bekend van Rota-infecties bij de mens en PED bij het varken.

In 2017 waren er aanwijzingen dat ook Rotavirus type C in opkomst was en werd hiervoor ook een PCR-test geïmplementeerd. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 2. Hierin is te zien dat ook Rotavirus type C vaak in grote hoeveelheden in diarreemonsters van biggen met geboortediarree gevonden wordt.

Zowel Rotavirus type A als type C kunnen ernstige diarree veroorzaken door aantasting van de enterocyten van het jejunum. Door verlies van enterocyten en als gevolg van toxinen die de vochtbalans verstoren door verstoorde calcium en chloor absorptie en excretie, krijgen biggen ernstige diarree die ondervoeding en uitdroging tot gevolg kunnen hebben. Bij uitbraken kunnen veel biggen van veel tomen aangetast raken, waarbij de uitval sterk kan oplopen.

Er is een vaccin tegen Rotavirus (type A) beschikbaar. De kruisimmuniteit tussen beide typen is echter voor zo ver bekend nihil. Er zijn geen vaccins beschikbaar tegen Rotavirus type C.

Figuur 1. Aantal monsters van biggen tot maximaal 7 dagen oud waarin geen (blauw), weinig (rood), matig (matig) of veel (paars) Rotavirus type A gevonden werd in de jaren 2015 tot en met 2019.

Figuur 2. Aantal monsters van biggen tot maximaal 7 dagen oud waarin geen (blauw), weinig (rood) of veel (paars) Rotavirus type C gevonden werd in de jaren 2017 tot en met 2019.

Voor meer informatie, neem contact op met:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service
  Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 10 13 77 67
 • Drs. Susan Kars-Hendriksen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 46 70 29 58
 • Drs. Steven Van Colen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +32 (0)49 30 97 150
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl