Partnerbericht van Ceva

Salmonella diagnostiek: serum of sok?

Voor aantonen van Salmonella in een varkensbedrijf, hebben we keuze uit twee verschillende typen testen: antistoffen aantonen met behulp van serologie of de bacterie aantonen door middel van mestmonsters genomen met de “sok” methode.

IDT_SalmonellaWelke van deze twee de voorkeur heeft, hangt helemaal af, wat het doel is van het onderzoek. Slachterijen maken gebruik van serologie, om een risico inschatting te maken voor eventuele besmetting van varkensvlees met Salmonella. Door middel van serologie worden antistoffen aangetoond, die het dier aanmaakt na contact met Salmonella. Dit aanmaken van antilichamen duurt een paar weken, en aanwezigheid van deze antilichamen, zegt niets over de besmetting met de Salmonellabacterie op het moment van onderzoek. Bij positieve uitslagen weet je niet waar en wanneer de besmetting opgetreden is, wel dat de bacterie op het bedrijf aanwezig is (geweest). Bij zeer hoge waardes, lijkt een recente infectie waarschijnlijk, met alle risico’s van dien.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over een besmetting met de bacterie, kunnen we mestonderzoek doen. Daarmee krijgen we een beeld van de eventuele verspreiding van Salmonella op het bedrijf.  Mestmonsters nemen gebeurt met oversokken, een soort hoesjes over je laarzen. Hiermee wordt door de hokken gelopen, waarbij de mest aan de oversok blijft plakken. Deze monsters worden vervolgens onderzocht op aanwezigheid van de bacterie om te ontdekken of Salmonella voorkomt op dit bedrijf, waar het zich eventueel verspreid heeft, en waar de bestrijding dus extra aandacht verdient. Onderzoek kan gedaan worden via de GD of, in overleg, in samenwerking met IDT-Biologika.  Samen kunnen we een plan van aanpak opstellen. Door meerdere keren te bemonsteren, kan een voortgang in beeld gebracht worden.

Voor meer informatie, neem contact met ons op!

 • Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl