Partnerbericht van Ceva

Salmonella kweken, hoe en waarom?

Salmonella is een bacterie die om verschillende redenen gekweekt kan worden. De reden voor het kweken beïnvloedt het kweekprotocol: vooral met of zonder ophoping. Dit is van belang om te weten als u monsters instuurt naar het laboratorium.

Er bestaat een ISO-procedure voor het kweken van Salmonella (ISO 6579-1:2017). Controleer bij het laboratorium of zij deze ISO-procedure of een gelijkwaardige methode gebruiken. Deze procedure maakt gebruik van diverse selectieve media, bedoeld om specifiek Salmonella te selecteren en andere bacteriën te remmen. Om Salmonella te kunnen kweken uit materiaal waar (heel) weinig of sublethaal beschadigde Salmonella’s in zitten, wordt een voorophopingsmedium gebruikt.

Er kunnen verschillende redenen zijn die aanleiding zijn om een Salmonella te kweken. Ten eerste in geval van diarree. In klinische gevallen is het aantal Salmonella bacteriën zo groot dat Salmonella gevonden kan worden door middel van directe kweek op een bloedplaat, dus zonder ophoping. In deze gevallen is het zelfs aan te raden geen ophoping aan te vragen, omdat dan mogelijk Salmonella wordt aangetoond terwijl deze niet de oorzaak is van de diarree. Ten tweede om te onderzoeken of Salmonella wordt uitgescheiden door klinisch gezonde dieren of om te onderzoeken of Salmonella in de omgeving aanwezig is. Voor dit doel kunnen zowel mest- als stofmonsters genomen worden, bij voorkeur beide tegelijkertijd. De mestmonsters kunnen dan het beste genomen worden met behulp van sokjes (zie de foto). Voor de stofmonsters kan een doekje gebruikt worden. Bij deze monsters is het aanvragen van ophoping essentieel om de kans op het vinden van Salmonella zo groot mogelijk te maken. Ten derde kan in strooisel, voer of etenswaren gezocht worden naar Salmonella. Hierbij is van belang om minstens 25 gram in te sturen en kweek met ophoping aan te vragen.

IDT-adver-maart

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl