Partnerbericht van Ceva

Salmonella Typhimurium is belangrijk voor de mens

Salmonellose is een belangrijke zoönose, een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Salmonella Typhimurium is het belangrijkste type Salmonella dat bij mensen in Nederland ziekte veroorzaakt. Het varken is de belangrijkste bron van Salmonella Typhimurium voor de mens.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt al vele jaren bij wat de belangrijkste ziekteoorzaken zijn van mensen in Nederland. Het RIVM presenteert ieder jaar een overzicht van de belangrijkste zoönosen in Nederland: de staat van zoönosen. De rapportage van 2015 is net verschenen. Hierin staat dat salmonellose een veel voorkomende infectie is bij mensen in Nederland. Geschat wordt dat in 2015 27.200 mensen een acute gastroenteritis hebben doorgemaakt door een Salmonella-infectie. De totale kosten voor de maatschappij worden geschat op € 19.000.000,- per jaar.

IDT-figuur

De meeste van deze Salmonella-infecties worden veroorzaakt door Salmonella Typhimurium (36%, inclusief de monofasische S. Typhimurium), gevolgd door S. Enteritidis (24,5%). De overige infecties worden veroorzaakt door een grote verscheidenheid aan andere Salmonella-typen, waaronder bijvoorbeeld S. Infantis, S. Oranienbrug, S. Stanley, S. Dublin, S. Napoli en S. Hadar.

Van alle infecties door Salmonella bij mensen wordt 40% toegeschreven aan varkens en varkensvlees, 20% aan eieren en 9% aan kippen en kippenvlees. Dit is te zien in de figuur 2.19.2A en 2B uit De Staat van zoonosen 2015, hieronder. Hieruit blijkt dat varkens een belangrijkere bron van Salmonella-infecties zijn dan kippen en eieren en dit is al sinds enkele jaren zo. De aanpak van Salmonella in de pluimveesector lijkt daarmee effect te hebben.

De belangrijkste Salmonella’s die gevonden worden bij varkens zijn Salmonella Typhimurium en de monofasische variant van S. Typhimurium. Monofasisch wil zeggen dat deze Salmonella’s maar één type zweepdraad hebben, terwijl de gewone S. Typhimurium twee typen hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Peter van der Wolf
  • Technical Service Manager Benelux
  • Tel.: +31646959963
  • E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl