Partnerbericht van Ceva

Slingerziekte leidt ook tot achterblijvers

Slingerziekte wordt veroorzaakt door een infectie met een shiga-toxine producerende E. coli. Het shiga-toxine dringt door in de bloedbaan waar het de bloedvaatwand aantast, waardoor oedeem ontstaat. Oedeem in de hersenen leidt tot de typische slingerende gang. Deze beschadigingen leiden meestal vrij snel tot de dood. Echter, recent onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) toont aan dat als een dier niet dood gaat, het door blijvende hersenschade een achterblijver kan worden. Deze bevindingen werden bevestigd door Professor Wendt uit Hannover.

In het onderzoek van de UU werd een achterblijver die niet wilde vreten en versuft was, onderzocht in een MRI-scanner, om vast te stellen wat de oorzaak van de verschijnselen was. Bij het onderzoek werd vastgesteld dat er in cerebrum, thalamus, hersenstam, cerebellum en in het ruggenmerg afwijkingen waren die overeenstemden met een toxische of metabole aandoening. Bij sectie werden geen macroscopische afwijkingen vastgesteld. Microscopisch werd multifocale acute fibrinonecrotizerende vasculitis met matige perivasculair oedeem en malacie van de genoemde delen van de hersenen vastgesteld, overeenkomend met slingerziekte.

Vergelijkbare bevindingen werden onlangs gepresenteerd door Professor Michael Wendt van de Universiteit van Hannover tijdens de ‘Arbeitskreis Tiergarten’ in 2016. Als voorbeeld noemde hij biggen die dwangmatig in een kringetje rondlopen.

Voor u betekent dit dat bij het stellen van de diagnose van slingerziekte ook gezocht kan worden naar achterblijvers met neurologische verschijnselen. Voor de ‘return on investment’ kan ook een vermindering van het aantal achterblijvers, dat geëuthanaseerd of als slachtbig verkocht moet worden, meegeteld worden.
Bron: IPVS2016, Dieste Perez et al. PO-PW1-263.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Meer weten: www.shigatoxin.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl