Partnerbericht van Ceva

Slingerziekte, vaccineren loont!

Het voorkomen van slingerziekte op een bedrijf brengt een kostenplaatje met zich mee. U kunt zelf aan de slag gaan om een duidelijke analyse te maken voor vaccinatie met Ecoporc SHIGA.

Eén tot twee weken na het spenen kan een infectie door shiga-toxinevormende E. coli (STEC) leiden tot slingerziekte onder gespeende biggen. Dit kan tot uiting komen door plotselinge sterfte en achterblijvers in het koppel.

De behandeling met antibiotica is dan noodzakelijk om verdere schade te voorkomen. Omwille van de actuele discussie omtrent correct antibioticagebruik en antibioticumresistentie vormt antimicrobiële behandeling geen duurzame oplossing voor de varkenshouderij op de lange termijn. Pak de oorzaak daarom aan, voor het problemen kan veroorzaken.

Belangrijk om een doeltreffend resultaat te bekomen, is om eerst en vooral een goede diagnose te stellen. IDT-Biologika stelt hiervoor gratis diagnostische kits en vouchers ter beschikking die u hierbij ondersteunen.

Maak daarnaast gebruik van een handige tool genaamd COIN (Calculate Online your Individual Netprofit) om u financieel voordeel na te gaan. Aan de hand van enkele bedrijfsgegevens en parameters berekent u zelf hoeveel de uiteindelijke rentabiliteit voor uw bedrijf na vaccinatie kan bedragen. De tool focust op de daling in mortaliteit, reductie van medicatiegebruik en verbetering van de dagelijkse gewichtstoename. De COIN-tool is terug te vinden op www.shigatoxin.com

Om de negatieve gevolgen van slingerziekte, zoals een hoge mortaliteit en achterblijvers een halt toe te roepen, loont het om te vaccineren met Ecoporc SHIGA.

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl