Partnerbericht van Universiteit Utrecht

Studenten niet alleen opgeleid tot praktiserend dierenarts

Behalve opgeleid te worden tot praktiserend dierenarts bestaan er verschillende andere mogelijkheden. Een daarvan is de richting Bestuur en Beleid. Studenten mogen zelf bepalen bij welke organisaties zij willen werken.

De periode kan variëren van een paar weken tot 9 maanden. Organisaties di regelmatig studenten ontvangen zijn: Ministerie van EZ,  FAO, OIE, maar ook organisaties als Dierenbescherming en KWPN zijn goede mogelijkheden om ervaring op te doen. Feitelijk is “the sky the limit”, als de studenten maar duidelijk aangeven wat ze willen leren.

De faculteit denkt dat meer veteriniaire inbreng in politieke en maatschappelijke organisaties, maar ook in bedrijven,  voor deze organisaties zelf, maar ook voor de diergeneeskunde  van groot belang is.

Alle berichten van Universiteit Utrecht op Veearts.nl