Partnerbericht van Ceva

Subacute infectie met STEC in gespeende biggen

Oedeemziekte wordt veroorzaakt door Shigatoxine vormende E. coli (STEC). Recent is onderzoek gedaan om informatie te verzamelen over de prevalentie waarbij bleek, dat er verschil is in voorkomen van STEC bij minder en beter presterende bedrijven.

Dit onderzoek is opgezet op 33 Franse bedrijven zonder klinische symptomen van oedeemziekte, met als doel een link te vinden tussen de technische resultaten, bedrijfsmanagement en het voorkomen van STEC. De hypothese was, dat de bedrijven met de beste resultaten een lagere prevalentie hadden van STEC.

Een onderverdeling werd gemaakt van het beste presterende 1/3 van de bedrijven en de rest, die minder goed presteerde op technische kengetallen (2/3 deel van de bedrijven). Er waren geen significante verschillen in bedrijfsmanagement. Het beste 1/3 deel van de bedrijven hadden een groei/dier/dag van 8-30 kg >470 gram en uitval na spenen <2%.

Uit deze resultaten blijkt, dat in de best presterende bedrijven minder STEC voorkomt. De hoeveelheid STEC in een bedrijf, was niet gecorreleerd met de technische resultaten, Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat we het gen detecteren voor toxine vorming, maar dat niet alle STEC werkelijk toxinen vormt. De risicofactoren voor het wel of niet vormen van toxinen zijn nog onvoldoende bekend.

Het feit, dat de STEC-prevalentie gecorreleerd lijkt met bedrijfsresultaten, sterkt de hypothese dat er een subacute vorm bestaat van oedeemziekte. Verder onderzoek en vaccinatie proeven zullen dit verder moeten bewijzen.

Zie voor meer informatie poster HHM-PP-30 van Philippe Leneveu et al. op het ESPHM 2019.

 • Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux

Tel.: +31610137767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl