Partnerbericht van Ceva

Vaccinatie en Salmonella-monitoring

Vaccinatie van zeugen tegen Salmonella leidt tot een duidelijke verhoging van de maternale immuniteit bij biggen. De verhoging kan zo groot zijn dat biggen op 10 weken leeftijd, bij verkoop, niet serologisch negatief zijn (OD-waarde <10).

Collega Tim van Sprang werd door de handelaar van een klant geconfronteerd met het feit dat de biggen niet serologisch negatief waren voor Salmonella. Dit is van belang bij de verkoop van biggen naar Duitsland.

Na onderzoek van het zeugenbedrijf werd besloten om de zeugen te gaan vaccineren tegen Salmonella Typhimurium met Salmoporc. Salmoporc beschermt zeugen tegen infectie, verhoogt de afweer en vermindert de uitscheiding. Van Sprang was dan ook verbaasd toen bij hernieuwd onderzoek de biggen allemaal serologisch positief bleken te zijn op 10 weken leeftijd. Recent Engels onderzoek had laten zien dat zeugenvaccinatie de besmetting bij zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens vermindert (Bettridge et al., 2019). Echter, naast het gevolg van actieve besmetting zouden deze afweerstoffen ook nog maternaal kunnen zijn.

Om dit te onderzoeken werden 14 zeugen uitgezocht die op 6 en 2 weken voor het werpen gevaccineerd waren en 14 ongevaccineerde zeugen. Een big uit iedere toom werd direct na de geboorte en verder iedere week serologisch onderzocht op afweer tegen Salmonella. In figuur 1 zijn de OD-waarden van de biggen van dag 1 tot en met dag 67 weergegeven. Duidelijk is te zien, dat de biggen van de gevaccineerde zeugen (gestippelde lijnen) op D1 allemaal een hoge OD-waarde hebben en dat die op D67 nog niet allemaal negatief (<10) zijn. De OD-waarde daalt gemiddeld met ongeveer 1,8 OD per dag.

Conclusie: biggen van gevaccineerde zeugen kunnen nog maternale immuniteit hebben op 10 weken leeftijd, een belangrijk punt in de communicatie met de handelaar en de afnemer.

Literatuur:

  • Van Sprang, Vaccinatie en Salmonella-monitoring, Tijdschrift voor Diergeneeskunde 144 (9) september 2019, 27-29.
  • Bettridge, Velasova, Martelli, Gosling, Davies and Smith. Applying Salmonella vaccination at the top of a UK pig production pyramid, ESPHM2019, Utrecht, oral presentation VPH-OP-05.
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl