Partnerbericht van Ceva

Vaccinatie fokzeug heeft effect tot het slachthuis

Tijdens het ESPHM in Utrecht werden de resultaten van een vaccinatieproef met Salmoporc® voor fokzeugen en biggen gepubliceerd. Gedurende anderhalf jaar werden de effecten van vaccinatie gevolgd tot in het slachthuis.

Salmonella in varkens is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. De aanpak van Salmonella in de varkenshouderij helpt bij het verlagen van de besmetting van varkensvlees en varkensproducten in het slachthuis. Omdat de effecten op de gezondheid van varkens van Salmonella gering zijn, is de aanpak in de varkenshouderij vaak niet kosteneffectief. Om deze reden is gekeken naar het effect van vaccineren tegen Salmonella in de top van de fokkerijpiramide.

Judy Bettridge en haar collega’s1 hebben een vaccinatieproef met Salmoporc® gedaan binnen een fokbedrijf en gekeken naar het effect van de vaccinatie op het bedrijf zelf, maar ook in de bedrijven die varkens ontvingen van dit fokbedrijf. Het ging hier om een fokbedrijf met daar achter het opfokbedrijf, drie vermeerderingsbedrijven, gespeende biggen bedrijven en vleesvarkensbedrijven. De zeugen werden einde dracht gevaccineerd en de biggen 2x oraal kort na de geboorte met drie weken tussentijd. Alle bedrijven werden 2 tot 5 keer bemonsterd gedurende anderhalf jaar. Per bezoek werden zowel individuele monsters als sok- en stofmonsters verzameld.

De prevalentie in de gepoolde mestmonsters voor het begin van de studie was 38,2%, waarbij vooral monofasische Salmonella Typhimurium werd aangetroffen en een paar S. Rissen. Aan het eind van de studie was de prevalentie van Salmonella Typhimurium onder de 10% gezakt en werd er vooral S. Rissen gevonden. Vergelijkbare resultaten werden gezien op de vermeerderingsbedrijven en andere bedrijven in deze piramide.

1: APPLYING SALMONELLA VACCINATION AT THE TOP OF A UK PIG PRODUCTION PYRAMID, Judy Bettridge, et al., ESPHM2019 Utrecht, VPH-OP-05.

Voor meer informatie of vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met:

 • Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux

Tel.: +31610137767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl