Partnerbericht van Ceva

Wat is het beste Salmonella vaccinatieschema?

Salmonella-infecties zijn nog steeds de op één na belangrijkste bron van voedsel gerelateerde infecties bij mensen. Jaarlijks worden, naar schatting alleen al in Nederland, ruim 26.500 mensen ziek, gaan daarvan bijna 4.000 mensen naar de huisarts, worden ruim 1.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis en overlijden 25 mensen aan salmonellose1. Naar schatting 34% van deze infecties is toe te wijzen aan Salmonella afkomstig van varkens, meer dan het percentage voor eieren en kippenvlees samen1.

Er zijn vele risicofactoren beschreven die een rol spelen bij de introductie en de verspreiding van Salmonella op varkensbedrijven. Daarnaast is het van belang dat Salmonella buiten het varken langdurig kan overleven en vanuit de omgeving opnieuw het varken kan besmetten. Met name te noemen factoren zijn: all-in/all-out, grondige reiniging en desinfectie, ongedierte bestrijding, niet mengen van dieren en het zo min mogelijk verplaatsen. Daarnaast speelt de voeding een rol en kunnen zuren gebruikt worden om Salmonella te onderdrukken.

Vaccinatie is sinds enige tijd een goed aanvullend instrument. Onderzoek uitgevoerd door Dr. Linda Peeters liet zien dat de vaccinatie van zeugen en biggen de beste resultaten oplevert2. Vaccinatie van zeugen en vleesvarkens of alleen biggen leidde ook wel tot een significante verbetering, maar minder goed. Vaccinatie verhoogt de afweer bij zeugen waardoor deze minder gaan uitscheiden. Door de opname van maternale immuniteit en de verminderde uitscheiding is het risico op infectie van de biggen in de kraamstal geringer. Door de vaccinatie van de biggen wordt het risico op infectie, klinische klachten en uitscheiding van Salmonella Typhimurium verminderd.

Referenties

  1. Staat van Zoönosen 2018, RIVM, 2019.
  2. Bacteriological evaluation of vaccination against Salmonella Typhimurium with an attenuated vaccine in subclinically infected pig herds. Peeters, L., et al. sl : Elsevier B.V., 2019, Preventive Veterinary Medicine. 10.1016/j.prevetmed.2019.04.016.