Partnerbericht van Ceva

Heb aandacht voor griep, ook in de zomer!

Influenza wordt onterecht als een seizoensgebonden ziekte bestempeld. Het influenzavirus kan het gehele jaar door gevonden worden op varkensbedrijven. Daarom is het van belang om de griepvaccinaties strikt te blijven toepassen gedurende het jaar.

Inleiding

Soms hoor je weleens mensen zeggen: “Griep komt enkel voor in het najaar en het voorjaar” of “Tijdens de zomer kunnen varkens onmogelijk griep hebben”. Deze visie is achterhaald en kan een gevaarlijke denkwijze zijn.

Resultaten

Uit onderzoek van D. Henritzi et al. (2018) is gebleken dat het influenzavirus over het volledige jaar gevonden wordt op varkensbedrijven. Op figuur 1, kan je duidelijk zien dat ook in de zomerperiode er monsters positief getest zijn voor influenzavirus. Dit wijst op actieve replicatie en circulatie van het virus op deze bedrijven. Op varkensbedrijven moeten dus controlemaatregelen getroffen worden om de schade te beperken.


Figuur 1: Aantal positieve monsters (in %) op basis van de hemagluttinine component van het SIV in 2017 via multiplex PCR (D. Henritzi et al. (2018))

Vaccinatie

“Wat kunnen we doen om grote problemen met influenza tijdens de zomer te voorkomen?” Vaccineer de zeugenstapel op regelmatige basis. Na basisvaccinatie (2 vaccinaties met 3-4 weken tussentijd) dien je een boostervaccinatie om de 3-6 maanden te herhalen, naargelang de grootte en infectiedruk van het bedrijf. Sla geen vaccinatiebeurt over in de zomer, omdat je denkt dat het geen nut heeft. Als de periode tussen twee boostervaccinaties te lang is, dan loop je het risico dat de opgewekte immuniteit te laag of onvoldoende. Om dit terug op peil te krijgen, is dan opnieuw een basisvaccinatie nodig. Dit betekent een onnodige kostenverhoging voor het bedrijf.

Conclusie

Houd gedurende het gehele jaar het vaccinatieschema aan voor zeugen en gelten, ook tijdens de zomerperiode. Zo wordt het bedrijf verzekerd van een stabiele en optimale bescherming tegen influenza.

Voor meer informatie, kan je terecht bij:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service Benelux
  Tel.: +31646959963
 • Drs. Emile Libbrecht
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31627140942
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Technical Service Manager Benelux
  Tel.: +31610137767
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl