Partnerbericht van Ceva

Wat te doen met recurrent influenza?

Op varkensbedrijven is er soms sprake van terugkerende uitbraken van influenza in de gespeende biggen, vleesvarkens of opfok. Wat zijn hier de belangrijkste oorzaken van en hoe kunnen we dit dan aanpakken?

Het voorkomen van recurrent influenza op een bedrijf kan verschillende oorzaken hebben. Een eerste mogelijkheid is dat er geen duidelijke onderbreking is in de cyclus van influenza. Dit komt omdat er maar een korte tijdspanne zit tussen de opleg van groepen vatbare biggen. Afhankelijk van het batch-management worden er elke 1, 3 of 4 weken nieuwe biggen gespeend, waarbij er zowel geïnfecteerde als niet geïnfecteerde biggen aanwezig kunnen zijn.

Daarnaast kunnen er ook subpopulaties van biggen bestaan, die nog over onvoldoende immuunrespons beschikken of ze hebben nog maternale antistoffen. Gespeende biggen met maternale antistoffen zullen een mildere kliniek doormaken, maar zijn niet beschermd tegen infectie met influenza. Daarbij treedt er geen seroconversie op bij biggen met maternale antistoffen na infectie met influenza.

Tenslotte kunnen er ook gelijktijdig infecties optreden met meerdere influenza subtypes. Het ene subtype kan virulenter zijn dan het andere en sneller verspreiden onder de gespeende biggenpopulatie.

De belangrijkste tool die men kan aanwenden om recurrent influenza te voorkomen, is een goed doordacht management. Identificeer waar de problemen zich het meest voordoen en neem hier maatregelen op. Cruciaal hierbij is om het mengen van biggen zo veel als mogelijk te vermijden. Dit is niet enkel van belang bij het spenen, maar zeker ook in de kraamstal. Een minder intensief overlegbeleid zal een reductie teweegbrengen in het verspreiden en terugkeren van influenza.

Wilt u hier graag meer over weten? Lees dan een van onderstaande artikelen of neem contact met ons op.
Rose et al.: Dynamics of influenza A virus infections in permanently infected pig farms: evidence of recurrent infections, circulation of several swine influenza viruses and reassortment events. Veterinary Research 2013 44:72.
https://www.pigbusiness.nl/artikel/185619-recurrent-influenza-complex-probleem/

Voor meer informatie, neem contact op met ons.
Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31 (0)6 469 599 63

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 271 409 42

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 101 377 67
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl