Partnerbericht van Ceva

Welke griep stammen circuleerden er de eerste maanden van 2017?

IDT ondersteunt de monitoring van Influenza stammen uit monsters genomen door practici. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Friedrich Loeffler Instituut. U krijgt een update over de resultaten van de eerste 3 maanden van 2017.

De eerste 3 maanden van 2017 zijn er door Nederlandse dierenartsen 364 monsters van 26 bedrijven ingestuurd naar het FLI. In totaal zijn er in deze periode door het FLI 2.159 monsters onderzocht uit 11 landen. De monsters worden door het FLI onderzocht door middel van RT-PCR. Dit waren voor het grootste deel neusswabs en daarnaast ook in mindere mate speekselmonsters, tracheobroncheaal swabs, longweefsel en longspoelsels. Eerst wordt in de monsters bepaald of ze positief zijn voor griep virus, daarna worden de monsters met de hoogste hoeveelheid RNA verder getypeerd.
In totaal was 29.98% van alle ingezonden monsters positief op Influenza. De monsters uit Nederland waren relatief vaak positief namelijk in 43.1% van de gevallen. Van de Nederlandse bedrijven die monsters ingezonden hebben was 65.38% positief. Biggen waren de groep die het meest frequent postief was, terwijl de monsters van zeugen het vaakst negatief waren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Karien Koenders of Peter van der Wolf
Senior technical experts swine Benelux
benelux@idt-biologika.com

IDT Influenza

U vindt in bovenstaande grafiek de verdeling van de subtypes die gevonden is in de monsters uit Nederland die getypeerd konden worden: (bron: FLI Riems, Dinah Henritzi, met medewerking van IDT Biologika GmbH): Een deel van de virussen is in cultuur gebracht en wordt nog verder sequenced als onderdeel van een PdD project van mevr. Dinah Henritzi.

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl