Partnerbericht van Boehringer Ingelheim

Wormbesmettingen: ODR tankmelkonderzoek geeft inzicht

Dit jaar is het achtste jaar dat Boehringer Ingelheim ODR tankmelkonderzoek naar maagdarmwormen aanbiedt aan haar klanten. Uit een staaltje tankmelk wordt via de Optische Densiteits Ratio het aantal antistoffen tegen maagdarmwormen bepaald. Dit is een kwantitatieve waarde die de mate van wormbesmetting weergeeft. Deze ODR waarde kan rechtstreeks gecorreleerd worden aan de terugloop in melkgift.

In samenwerking met de Universiteit van Gent is vastgesteld dat er al teruggang in melkproductie optreedt bij een ODR waarde van 0,32. Vanaf een waarde van 0,6 is het verlies aan melkgift al meer dan 1kg per koe per dag. Behandeling tegen maagdarmwormen kan op dat moment altijd uit. Zeker met een product waarop geen wachttijd voor de melk zit en dus op elk moment in de lactatie ingezet kan worden.

Jaarlijks overzicht
Maar komt dit dan veel voor, een besmettingsgraad die zo hoog is dat er verlies aan melkgift optreedt? Het antwoord uit acht jaren van tankmelkonderzoek luidt: ja.
De ODR waarden worden onderverdeeld in drie categorieën: laag (ODR < 0,5), licht verhoogd ODR 0,5 – 0,8) en hoog (ODR > 0,8). Gemiddeld zien wij over de afgelopen jaren, in ons tankmelkonderzoek, dat meer dan de helft van de bedrijven een licht verhoogde tot verhoogde status heeft. De uitslagen kunnen per jaar en per bedrijf sterk variëren. In jaren met een hoge wormincidentie liepen de licht verhoogde en hoge uitslagen op tot wel 80% van de totale uitslagen, terwijl ze in een jaar met weinig wormen ‘slechts’ 40% van alle uitslagen vormden. Daarom is het raadzaam elk jaar een melkmonster te nemen om zo overbodig behandelen of juist onverwachte schade door wormen te voorkomen.

Wanneer testen en wanneer behandelen?
Onderzoek toont aan dat de antilichaamtiters voor Ostertagia het hoogst zijn in de zomer (juli/augustus). De besmettingsdruk door uitgekomen larven op het land is in de weken daarvoor op zijn hoogtepunt, evenals de opname door grazende koeien. De effecten van de wormbesmetting op de gezondheid en productiviteit van de koe zullen zich dan ook al snel gaan manifesteren, dus dit is een mooi moment om de eventuele noodzaak voor een behandeling te meten en een behandeling in te stellen. Zo voorkom je dat je het hele verdere weideseizoen productieverliezen hebt. Ook zorgt een behandeling voor een verminderde uitscheiding op het land, hetgeen ook de besmettingsdruk voor het daaropvolgende jaar positief beïnvloedt.

Boehringer_MG_8097

Leverbot
In het najaar is er een andere parasiet die de aandacht verdient, de leverbot. De levenscyclus van de leverbot hangt samen met het voorkomen van de poelslak, Galba Truncatula, en komt dus later in het jaar op gang, wanneer er meer neerslag valt. De antistoffen tegen leverbot zijn optimaal te meten in november. Daarom biedt Boehringer Ingelheim haar klanten dit jaar in november de mogelijkheid om tankmelkonderzoek te doen naar deze parasiet. Indien een leverbotbesmetting wordt aangetoond is het advies om na het opstallen te behandelen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw Boehringer Ingelheim Accountmanager.

Alle berichten van Boehringer Ingelheim op Veearts.nl >>