Boehringer Ingelheim partnerberichten

Over Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim is een internationaal farmaceutisch familiebedrijf. Wij ontwikkelen nieuwe producten die diergezondheid en dierwelzijn verder vergroten en brengen die op de markt. Op die manier dragen wij bij aan de verbetering van de gezondheid van mens en dier.

Binnen de divisie Animal Health richten we ons op de gezondheid en het welzijn van dieren. Onze aandacht gaat uit naar vier sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, gezelschapsdieren en paarden. Op die manier kunnen wij optimaal inspelen op vragen en behoeften van onze partners en hen innovatieve, kwalitatieve producten en services bieden.

Animal Health investeert daarbij in langdurige relaties met dierenartsen, diereigenaren en andere belanghebbenden. Wij vinden het belangrijk om samen met de gebruikers van onze producten te werken aan de ontwikkeling van kennis, kunde en rendement binnen de vier sectoren. Want wij geloven dat gezondheid meer is dan het toedienen van producten die diergezondheid en dierwelzijn verder vergroten.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.boehringer-ingelheim-ah.nl