Algemeen

Aan het bloed aflezen… …wat schuilgaat achter productieverlies in de eerste 100 lactatiedagen.

Het probleem: De koeien hebben de startfase van de lactatie goed doorstaan. Er was nauwelijks sprake van ketose, leverproblemen of aan de nageboorte blijven staan. De koppel maakt een gezonde indruk, maar de productie loopt terug en het aantal geslaagde inseminaties daalt.

Achtergrond: Normaal gesproken stijgt de drogestofopname bij melkkoeien in de eerste 80 lactatiedagen. Is dit ook het geval bij uw koppel of krijgen de koeien niet genoeg binnen en voert u bij met krachtvoer? Kan het bijsturen met krachtvoer de oorzaak voor het ontstaan van latente pensverzuring zijn? Wordt het ruwvoer onderzocht of werkt u met schattingen? Is het rantsoen te droog? Is er sprake van broei? Vinden de koeien het voer daardoor wellicht niet lekker? Beschikken de koeien over voldoende en goed drinkwater en kunnen ze drinken in alle rust?

Of ligt het aan de omgeving? Hoe zit het met het koecomfort? Is er sprake van overbezetting? Is het stalklimaat goed? Bloedanalyse kan helpen om de oorzaak van de lagere melkproductie te vinden.

Onderzoek: Bloedmonsters (serum en EDTA-volbloed) afnemen van de betreffende koeien, maar ook van de gezonde koeien (steeds van minstens drie dieren die even ver in de lactatie zijn (gelijk aantal weken)).

Parameters: Rode bloedbeeld, vrije vetzuren (NEFA), beta-hydroxyboterzuren (ketonlichamen) en cholesterol (indien geen bestendige vetten worden gevoerd) en de leverparameters (bilirubinetotaal, AST, gGT, GlDH).

Inzichten: Het rode bloedbeeld toont de belasting van de koeien aan. Een hoog (> 10.000 cellen/µl) of laag leukocytengehalte (< 8.000/µl) wijst op een belasting van het immuunsysteem. Is daarnaast ook het erytrocytengehalten laag (< 6,0 mln/µl), dan kan er sprake zijn van een ontsteking. Een hogere hematocrietwaarde (> 35 procent) wijst op een verminderde wateropname. Het gehalte vrije vetzuren (> 600 µmol/l) en bèta-hydroxyboterzuren (> 1,0 mmol/l) op belasting of ontregeling van de stofwisseling. Uit het cholesterolgehalte (< 3,0 mmol/l) kan een verminderde voeropname worden afgelezen en met de leverparameters kan worden gezien of de lever wordt belast (GBi > 7 µmol/l; AST > 100 U/l; gGT > 33 U/l; GlDH > 14,0 U/l).

Aanbeveling: Door middel van een analyse van de MPR-uitslag kan de dynamiek van de hele koppel in kaart worden gebracht.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Gerelateerd

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.