NIEUWS


Test met kandidaat-vaccin tegen blauwtong begint rond maart

27 feb 2024

Rond maart begint Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) met een test met een kandidaat-vaccin tegen blauwtong van het serotype 3 (BTV-3).  "Dan hebben we hopelijk een uitkomst in mei", zegt Melle Holwerda van WBVR in het AD.


Adema: geen toestemming voor gebruik Zuid-Afrikaans blauwtongvaccin

27 feb 2024

Minister Adema van LNV verleent vooralsnog geen toestemming voor het gebruik van Blu-Vax, het Zuid-Afrikaanse vaccin tegen blauwtong. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.


RE-gehalte in melkveerantsoen hoger in 2023

20 feb 2024

Het CBS verwacht dat het RE-gehalte van het melkveevoerrantsoen in 2023 hoger uit zal komen dan in 2022. Ook bij de deelnemers aan de voerpilot Koe en Eiwit is een stijging te zien in het RE-gehalte, maar alsnog blijft hun gemiddelde RE-gehalte onder de 160 RE/kg ds. Dat meldt het ministerie van LNV.


Garantiefonds gestart om voldoende blauwtongvaccins naar Nederland te krijgen

20 feb 2024

Omdat de Nederlandse overheid niet garant wil staan voor de afname van blauwtongvaccins van farmaceuten, heeft de NSFO samen met de Ketenorganisatie Schapenhouderij Nederland een garantiefonds opgericht. Met het geld in het fonds worden geen vaccins aangekocht, maar het bedrag kan vrijkomen wanneer blijkt dat er geen of onvoldoende vaccins worden afgenomen.


Eerste impactanalyses BTV-3-uitbraak op rundveebedrijven

13 feb 2024

GD heeft de resultaten beschreven van een eerste impactanalyse van de BTV-3-uitbraak in 2023 op rundveebedrijven in Nederland. De blauwtonguitbraak heeft een duidelijke impact gehad op de melkproductie en sterfte op rundveebedrijven in Nederland.


FAVV wijst op belang van quarantaine bij aankoop vee

13 feb 2024

De Belgische rundveestapel is vrij van tal van aangifteplichtige ziekten en dit moet zo blijven omwille van een vlotte handel. Dat vindt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat opnieuw wijst op het in quarantaine plaatsen en laten controleren van aangekochte dieren alvorens ze toe te laten tot het koppel.

Mycoplasma hyopneumoniae vaccinatie in een notendop

6 feb 2024 | Kennispartner

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) is een ziekteverwekker die én lastig aan te pakken is én veel economische schade veroorzaakt. De economische schade wordt veroorzaakt door minder goede productieresultaten, hogere medicijnkosten en een lagere  uniformiteit.

Celgetal in 2023 iets gedaald

6 feb 2024

Het gemiddelde celgetal van de Nederlandse boerderijmelk is in 2023 gedaald naar 203.000 cellen per milliliter melk. Dat is 6.000 minder dan in 2022. Het is voor het eerst sinds 2018 dat er weer een daling in het celgetal van boerderijmelk is opgetreden. Dat meldt zuivellaboratorium Qlip in Zutphen.