NIEUWS


13 dierenartsen uit buitenland in opleiding bij NVWA

1 jun 2023

Voor het versterken van het toezicht op het dierenwelzijn in slachthuizen, zijn er onder andere meer officiële dierenartsen bij de NVWA nodig voor het slachttoezicht. Op dit moment worden dertien dierenartsen uit het buitenland opgeleid tot toezichthoudend dierenarts. Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. 


Geitendierenartsen werken samen in Capravetgroup

1 jun 2023

Gespecialiseerde geitendierenartsen hebben de Capravetgroup opgericht. De Capravetgroup is een samenwerking tussen vijftien dierenartsenpraktijken verspreid over het hele land.


Samen optrekken voor verbeteren van klauwgezondheid

30 mei 2023 | Premium

De aandacht voor kreupelheid bij melkkoeien groeit. Dierenartsen moeten er ook wat mee. Tegelijkertijd is het lastig om echt stappen te maken in het verbeteren van de klauwgezondheid. Meer samen optrekken in de hele keten kan helpen. Dat kwam naar voren in het Vetscope live-gesprek met dierenartsen over pijnlijke poten.


Studiegroep Dier en Kruid bestaat 20 jaar

25 mei 2023

De studiegroep Dier en Kruid, werkgroep van de NVF, bestaat twintig jaar. In het kader van dit jubileum vindt er op 30 mei een feestelijke bijeenkomst plaats in Wageningen.


Franck Meijboom benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship

25 mei 2023

Franck Meijboom, universitair hoofddocent Ethiek van mens-dierinteracties, is per 15 juni 2023 benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.


Koe en Eiwit: gemiddelde RE-gehalte was vorig jaar 158 g/kg ds

22 mei 2023

Het gemiddelde RE-gehalte van de projectboeren van Koe en Eiwit is in 2022 uitgekomen op 158 gram per kg drogestof. Dat is een daling van 3,6 (afgerond 4) gram in een jaar tijd. Dat staat in de tussentijdse rapportage 2022-2023 van Koe en Eiwit. De deelnemers streven naar een verlaging van het RE-gehalte tot 155 gram per kg drogestof. 

Bestaat er een beter moment om te investeren in slingerziekte?

16 mei 2023 | Kennispartner

De varkenshouderij brengt de laatste maanden (gelukkig) weer geld op. Met biggenprijzen die de pan uit rijzen is dit de beste tijd voor varkenshouders om na te denken over een optimale bescherming van hun biggen, onder meer tegen slingerziekte. Hoe varkenshouders dit best kunnen aanpakken en hoeveel hen dit kan opbrengen, leest u in onderstaand artikel.

EFSA adviseert minimaal 9 m2 per koe, diepstrooisel en toegang tot weiland

16 mei 2023

Een loop- en ligruimte per koe van minimaal 9 vierkante meter, bij voorkeur diepstrooiselligplaatsen, toegang tot een weiland en de aanwezigheid van borstels. Dat zijn aanbevelingen van de EFSA in een wetenschappelijk adviesrapport over huisvestingssystemen en welzijn van melkkoeien.