NIEUWS


KNMvD: dierenartsen kunnen helpen bij vaccineren tegen corona

13 mei 2021

Dierenartsen kunnen helpen bij het vaccineren van inwoners van Nederland tegen corona, nu het vaccineren moet worden opgeschaald en er gezocht wordt naar 'prikkers' en ondersteunend personeel. De meldt de KNMvD.


Gezondheid en levensduur koeien gerelateerd aan opstart lactatie

10 mei 2021

Gezondheid en levensduur van koeien is gerelateerd aan de opstart van de lactatie. Dat blijkt uit de resultaten van een studie op Dairy Campus. Koeien die de volgende lactatie bereikten hadden aan het begin van de lactatie een hogere concentratie vetzuren in het bloed hadden en een hogere melkproductie met minder variatie tussen dagen.


MSD Animal Health neemt Allflex over

10 mei 2021

MSD Animal Health heeft Allflex Livestock Intelligence overgenomen. Allflex is nu integraal onderdeel van MSD Animal Health Intelligence.


Aantal koeien met inwendige vervetting stijgt

7 mei 2021

In de periode 2018 tot maart 2019 trad een duidelijke stijging op van het percentage koeien met inwendige vervetting ten opzichte van de jaren 2007 tot 2017. Dat blijkt uit onderzoek door de GD. De GD noemt het een ongewenste situatie.


Minder administratieve last met nieuwe software

6 mei 2021

VetAsyst is de nieuwe naam van de software die LH Vet Group en AgriSyst hebben ontwikkeld voor veehouders en dierenartsen. De nieuwe software vormt de koppeling tussen veterinaire informatie en smart farming data.

Choline voeren vóór afkalven heeft positief effect op kalveren

5 mei 2021

Onderzoek van de Universiteit van Florida laat een verband zien tussen het voeren van choline vóór afkalven en de gezondheid en prestaties van kalveren.

Dierenartsen partners in ketenconcept ‘Varken op z’n Best’

5 mei 2021

Een ketenconcept dat de varkensvleeskwaliteit verhoogt en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar maakt. Dat is de initiële doelstelling die Van Loon Group in de herfst van 2020 voor ogen had bij de start van ‘Varken op z’n Best’, VOB. Een team ondersteunt op proactieve wijze individueel de deelnemende vleesvarkenshouders.


Gedrag varkens meten met sensoren en camera’s

3 mei 2021

Op een varkensbedrijf in Limburg wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van sensoren en camera’s die het gedrag en het klimaat per afdeling meten. Met de data heeft de varkenshouder inzicht in het gemiddelde gewicht van de dieren per hok en worden gedragspatronen gedetecteerd. Dat meldt Connecting agri&food.