Over ons

Veearts.nl is de nieuwssite van twee vakbladen over diergezondheid: Veehouder en Veearts en Veearts.

Veearts.nl: Alles over diergezondheid

Veearts.nl is bedoeld voor veehouders en veeartsen.

Deze website houdt niet alleen het actuele nieuws bij, ook vindt u hier video’s, een dierziekten-ABC en achtergrondinformatie. Zo worden de samenvattingen van de artikelen in de vakbladen Veehouder en Veearts en Veearts hier gepubliceerd.

Veehouder en Veearts: van de dierenarts voor de veehouder

Veehouder en Veearts is een onafhankelijk vakblad over alles wat met diergezondheid te maken heeft. Veehouders ontvangen dit vakblad als relatiemedium van hun bedrijfsdierenarts. Veehouder en Veearts wordt samengesteld door een enthousiaste redactieraad, bestaande uit dierenartsen werkzaam in de praktijk en het bedrijfsleven.

Veearts: van de dierenarts voor de dierenarts

Veearts begeeft zich op het werkterrein van de landbouwhuisdierenpracticus. Veearts bericht over alle aspecten waar de practicus voor runderen, varkens en pluimvee in zijn werkzaamheden mee te maken heeft.

Belangrijke thema’s zijn: nieuwe ontwikkelingen en discussies op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid; politieke discussies en beleidsvorming die de dierenarts raken; visies van deskundigen.

Ook is er aandacht voor ontwikkelingen in individuele dierenartsenpraktijken en bij de toeleveranciers van de praktijken.

De onderwerpen in Veearts worden in hoofdzaak aangedragen door de lezers van het blad. Veearts behandelt dus onderwerpen die door de lezersgroep belangrijk worden gevonden.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde kunnen zich aanmelden voor een gratis abonnement.

De redactie bestaat uit: Geesje Rotgers, Henk ten Have, Jasper Lentz.